26.11.2020

Psykiska första hjälpen

Fotograf: Heli Blåfield / Suomen Punainen Risti

På en olycksplats är det viktigt att beakta förutom de fysiska skadorna även psykiska första hjälpen.

Vid en olycksplats är personerna ofta chockade. En olycka eller en allvarlig skada orsakar utöver fysiska skador även psykisk, det vill säga mental belastning.

Syftet med psykiska första hjälpen är att lugna ner och trösta samt ta reda på vad som har hänt. Som hjälpare stödjer du den som drabbats av olyckan och hens anhöriga att ta sig igenom situationen. När du själv håller dig lugn och målmedveten stärker du känslan av trygghet hos de som drabbats av en upprörande händelse.

Så här ger du psykiska första hjälpen vid en olycka

 • Uppträd lugnt.
 • Prata med den skadade.
 • Lyssna på personen.
 • Håll dig kvar hos den som blir hjälpt och lämna hen inte ensam.
 • Ta hand om och rör vid patienten om det känns naturligt.
 • Förklara ärligt vad som har hänt och hur situationen fortskrider.
 • Håll nyfikna personer på avstånd.
 • Kom ihåg att även du som hjälpare kan behöva hjälp.

När behöver en person professionell hjälp för att återhämta sig?

Många klarar sig igenom en uppskakande händelse på egen hand eller med stöd av sina närstående. Familjen, vänner och arbetskamrater har stor betydelse för hur man klarar sig.
 
Ibland kräver återhämtningen dock professionell hjälp. Hänvisa en person till hjälp om

 • hen har svårt att somna och sova
 • hen har svårt att koncentrera sig
 • hen lider av fysiska symtom som det inte finns någon förklaring till (t.ex. upprepad huvudvärk och magsymtom)
 • hen isolerar sig från andra och känner sig ensam
 • vardagsrutinerna inte löper
 • hen använder för mycket alkohol eller läkemedel
 • hen har självmordstankar.

Hjälp kan fås till exempel via hjälptelefoner, hälsovårdscentralen eller sjukhuset. Lämna inte den hjälpbehövande ensam med sina symtom.

Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation
Så här hjälper du dig själv eller en närstående i en krissituation

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål