27.04.2021

Hjärt- och lungräddning på en vuxen med hjälp av en hjärtstartare

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

En hjärtstartare är en återupplivningsapparat, med vilken man försöker åtgärda en farlig rytmstörning i hjärtat.

För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen.

Så här återupplivar du en vuxen med hjälp av en hjärtstartare

 1. Om personen blir medvetslös, ta reda på om det går att väcka hen: tala med och ruska om hen.

 2. Om personen inte vaknar ska du ringa 112. Aktivera telefonens högtalarfunktion. En annan hjälpare hämtar en hjärtstartare.

 3. Placera den hjälpbehövande på rygg och kontrollera om andningen är normal. Öppna luftvägarna genom att lyfta hakan och luta huvudet bakåt. Känn efter andningen med kinden och se om bröstkorgen rör sig.

 4. Den hjälpbehövande andas inte normalt: inled hjärtmassage, tryck 30 gånger. Placera handflatan mitt på personens bröstben och den andra handen ovanpå den. Tryck bröstbenet rakt neråt 30
  gånger.

 5. Fortsätt med 2 inblåsningar. Öppna luftvägarna, stäng personens näsborrar, täck hens mun med din mun och blås lugnt två gånger, bröstkorgen höjs (rör sig). Fortsätt med rytmen 30:2.

 6. En hjärtstartare (apparat) fås till platsen:
  • Hjälpare (A) fortsätter med hjärt- och lungräddningen.
  • Hjälpare (B) slår på apparaten och följer instruktionerna för den.
  • (B) fäster klisterelektroderna på den hjälpbehövandes bara
   bröstkorg.
  • Apparaten analyserar hjärtrytmen, meddelar om rytmen kan defibrilleras och uppmanar hjälparna att hålla sig undan från den hjälpbehövande.
  • (B) upprepar anvisningen och trycker på defibrilleringsknappen. Därefter fortsätter återupplivningen tills en akutvårdsenhet anländer till platsen eller personen vaknar.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Grundläggande återupplivning av en vuxen person med hjälp av en hjärtstartare. Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål