Avlägsna ett främmande föremål från luftvägarna – Vuxen

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Agera snabbt.

Identifiera snabbt nödsituationen. Om det finns flera hjälpare ska en av dem omedelbart ringa 112, samtidigt som en annan börjar ge första hjälpen.

Första hjälpen till en vuxen som har ett främmande föremål i luftvägarna

 1. Böj patientens överkropp nedåt samtidigt som du stödjer kroppen.
  Slå sedan hårt med handflatan fem gånger mellan
  skulderbladen.

 2. Om föremålet inte kommer ut ur svalget och du är ensam, ring
  112.

 3. Fortsätt första hjälpen med buktryck, dvs. Heimlichmanövern. Ställ dig bakom den hjälpbehövande, knyt ena handen och placera den under patientens bröstkorg. Ta tag i knytnäven med den andra handen. Tryck med ett raskt grepp bakåt och uppåt. Upprepa vid behov trycken fem gånger.

 4. Om föremålet inte försvinner ska du växla mellan fem slag mellan skulderbladen
  och 5 tryck.

 5. Påbörja återupplivning om personen förlorar medvetandet och inte andas.
  återupplivning. Informera nödcentralen om den förändrade situationen.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Avlägsna ett främmande föremål från luftvägarna hos en vuxen person. Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål