26.11.2020

Göra en nödanmälan

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Gör en nödanmälan till det allmänna nödnumret 112 alltid när du vet eller misstänker att en persons liv, hälsa, egendom eller omgivning är i fara eller hotad.

Så här gör du en nödanmälan

  1. Ring nödsamtalet själv om du kan.
  2. Berätta vad som har hänt.
  3. Ange exakt adress och kommun.
  4. Svara på eventuella frågor.
  5. Slå på telefonens högtalarfunktion och fortsätt hjälpa.
  6. Agera enligt de givna instruktionerna.
  7. Avsluta samtalet först när du har fått tillåtelse till det.
  8. Vägled ytterligare hjälp till platsen.
  9. Ring nödcentralen på nytt om situationen förändras.

Du kan även ringa nödsamtal med appen 112 Suomi, efter att du har laddat ner den i din telefon. Då ser nödcentralsoperatören omedelbart varifrån samtalet kommer.

Mer information om appen 112 Suomi finns på nödcentralsverkets webbplats

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål