Avlägsna ett främmande föremål från luftvägarna – Spädbarn

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Kalla snabbt på hjälp.

Identifiera snabbt nödsituationen. Om det finns flera hjälpare ska en av dem omedelbart ringa 112, samtidigt som en annan börjar ge första hjälpen.

Första hjälpen för barn under ett år som har ett främmande föremål i luftvägarna

  1. Om det är ett litet barn, ta barnet i famnen och håll barnet så att huvudet är lägre ner än kroppen.

  2. Slå fem gånger mellan barnets skulderblad samtidigt som du stödjer barnets huvud så att det inte faller framåt.

  3. Om det främmande föremålet fortfarande täpper till luftvägarna, ring 112. Slå på högtalarfunktionen på telefonen och fortsätt ge första hjälpen.

  4. Ta barnet i famnen så att det ligger på rygg med benen mot ditt bröst.

  5. Tryck med två fingrar mot bröstbenet så mycket att det ger efter något.

  6. Upprepa vid behov fem gånger.

  7. Om föremålet inte lossnar växla mellan fem slag och fem tryck.

  8. Om barnet blir medvetslöst, starta återupplivningen och informera nödcentralen om den förändrade situationen.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Avlägsna ett främmande föremål från luftvägarna hos ett spädbarn. Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål