Brännskador

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vid brännskador är det viktigt att snabbt förhindra skador på vävnaderna.

En brännskada orsakas av värme eller frätande kemiska ämnen och är en vävnadsskada, där huden och eventuellt även de underliggande vävnaderna skadas. Om huden inte kyls ned tränger skadan djupare ner i hudlagren.

Vävnadsskador kan orsakas av heta föremål, ånga eller vätska, men även av frätande ämnen, strålning eller elektricitet.

Symtom på en brännskada

  • Vid en ytlig brännskada rodnar huden. Den är torr, svullen och ömmar.
  • Vid en djup brännskada rodnar och svullnar huden, och det bildas blåsor på området. Väldigt illa bränd hud är torr, hård, förkolnad och bedövad.

Första hjälpen vid en brännskada

  1. Brännskadan ska kylas ned omedelbart med ljummet vatten i ungefär tio minuter.

  2. Om skadeområdet är stort eller det är fråga om ett barn ska du vara uppmärksam på att inte kyla ned den hjälpbehövande för mycket. Håll personen varm i övrigt.

  3. Du kan skydda brännskadan lätt med ett rent förband. Punktera inte blåsorna. Ytliga brännskador läker vanligtvis av sig själva inom några veckor.

Ta personen till en läkare om brännskadan är

  • omfattande eller djup
  • fylld av blåsor och större än den drabbades handflata
  • i ansiktet, på leder, slemhinnor eller i luftvägarna
  • ett resultat av inverkan från elektricitet, kemikalier, strålning eller ånga.

Om du är osäker på hur allvarlig brännskadan är, ring nödnumret 112.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål