Avlägsna ett främmande föremål från luftvägarna – Barn

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Hjälp snabbt.

Identifiera snabbt nödsituationen. Om det finns flera hjälpare ska en av dem omedelbart ringa 112, samtidigt som en annan börjar ge första hjälpen.

Första hjälpen till barn (under tonåren) som har ett främmande föremål i luftvägarna

 1. Placera ett litet barn i famnen så att hens huvud är lägre ned än kroppen. Ett större barn kan du böja framåt så att huvudet är nedåt.

 2. Slå hårt men försiktigt med handflatan fem gånger mellan skulderbladen. (Anpassa slagen efter barnets storlek.)

 3. Om du är ensam och stoppet inte har försvunnit från barnets hals, ring nu nödnumret 112.

 4. Fortsätt hjälpa genom att utföra buktryck, dvs. Heimlichmanövern.
  • Placera ett litet barn på rygg i din famn.
  • Tryck med händerna på bröstbenet så hårt att bröstbenet ger efter nedåt. 
  • Upprepa rörelsen fem gånger.
  • På ett större barn kan du använda buktryck på samma sätt som på en vuxen.

 5. Om föremålet inte försvinner fortsätt genom att växla mellan 5 slag mellan skulderbladen och 5 tryck på övre magen/tryck på bröstkorgen.

 6. Påbörja återupplivning om barnet förlorar medvetandet och inte andas normalt. Informera nödcentralen om den förändrade situationen.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Avlägsna ett främmande föremål från luftvägarna hos barn under tonåren. Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål