26.11.2020

Hjärt-lungräddning på en vuxen

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

30 tryck, 2 inblåsningar.

Återupplivning behövs när en persons hjärta har stannat. För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen.

Så här återupplivar du en vuxen – hjärt-lungräddning

 1. Om personen blir medvetslös, ta reda på om det går att väcka hen: tala med och ruska om hen.

 2. Om personen inte vaknar ska du ringa 112.
  • Slå på högtalarfunktionen på telefonen och fortsätt ge första hjälpen.

 3. Placera den hjälpbehövande på rygg och kontrollera om andningen är normal.
  • Öppna luftvägarna genom att lyfta hakan och luta huvudet bakåt.
  • Känn efter andningen med kinden och se om bröstkorgen rör sig.

 4. Den hjälpbehövande andas inte normalt. Inled hjärtmassage, tryck 30 gånger:
  • Placera handflatan mitt på personens bröstben och den andra handen ovanpå den.
  • Tryck bröstbenet rakt neråt 30
   gånger.

 5. Fortsätt återupplivningen med 2 inblåsningar:
  • Öppna luftvägarna, stäng personens näsborrar, täck hens mun med din mun och blås lugnt två gånger, bröstkorgen höjs (rör sig).
  • Fortsätt med rytmen 30:2 tills en akutvårdsenhet tar över ansvaret eller personen vaknar.

Återupplivning av en livlös person som räddats ur vattnet inleds alltid med fem inledande inblåsningar. Om personens mun är fylld av vatten tas vattnet bort innan återupplivningen inleds genom att luta personen lite åt sidan och tömma hens mun på vatten. 

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål