Finlands Röda Kors

Fotograf: Anadolu Ajansı / Turkin Punainen Puolikuu

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Hjärtligt välkommen!

Veckan mot rasism
Veckan mot rasism
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Röda Korset hjälper i Ukraina
Röda Korsets valutfrågning 2023
Röda Korsets valutfrågning 2023

Nyheter

Namnet kan försvåra karriärsavanceman
Veckan mot rasism uppmuntrar att ingripa i diskriminering i arbetslivet
En mobil hälsoklinik i bilar till jordbävningsområdet i Syrien
En mobil hälsoklinik som leds av Finlands Röda Kors till Syrien
Röda Korset hjälper till exempel i Afghanistan och Myanmar
Vi fortsätter arbetet med utdragna humanitära kriser
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink