Finlands Röda Kors

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Hjärtligt välkommen!

Arja Savolainen hjälpte flyktingar på Medelhavet
”Det har väckt djupa känslor”
När frågade du senast din vän hur det går?
5 tips: så här minskar du ensamhet

Nyheter

Internationella Röda Korsets databas var föremål för ett dataintrång
Dataintrång i ICRC:s databas försvårar återupprättande av familjeband
Så här hjälpte vi 36 000 barnfamiljer i Finland
Insamlingen Jul i Sinnet överskred sitt rekordmål
Se hur Röda Korsets år såg ut
Röda Korsets år 2021 i bilder
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink
Bli medlem
Bli medlem
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete