Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Hjärtligt välkommen!

Delta i Hungerdagsinsamlingen
Delta i Hungerdagsinsamlingen
Så här hjälper Hungerdagsbidragen
Vi stöder varandra. Alltid.

Nyheter

På Hungerdagen samlas medel för katastrofberedskap
På Hungerdagen samlas medel för katastrofberedskap – just nu är hjälpbehovet stort i Östafrika och Pakistan
Finlands Röda Kors hjälper ur sin katastroffond människor som drabbats av översvämningarna i Pakistan
Finlands Röda Kors hjälper ur sin katastroffond människor som drabbats av översvämningarna i Pakistan
Röda Korsets mathjälpsverksamhet är öppen för alla
Röda Korset utvecklar verksamheten för mathjälp i hemlandet
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Röda Korset hjälper i Ukraina
Hur används bidragen som getts till insamlingen för Ukraina?
Finlands Röda Kors användning av givna bidrag i krisen i Ukraina.
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink
Bli medlem
Bli medlem