Finlands Röda Kors

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Om du vill hjälpa oss att utveckla vår förnyade webbplats, vänligen skicka respons.

Hjärtligt välkommen!

Delta i Röda Korsets jul
Delta i Röda Korsets jul
När frågade du senast din vän hur det går?
5 tips: så här minskar du ensamhet
Så här hjälper Röda Korset runtom i Afghanistan
Röda Korsets biståndsarbete i Afghanistan fortsätter
En vän är livets krydda
”Jag har fått en ny människa i mitt liv”
5 tips för närståendevårdarens välbefinnande i vardagen
”Närståendevårdare, sätt inte dig själv åt sidan”

Nyheter

Så här hjälper Röda Korset i Afghanistan
Finlands Röda Kors stöder biståndsarbetet i Afghanistan med 200 000 euro ur katastroffonden
Den humanitära hjälpen måste nå fram
Röda Korset hjälper flyktingar som kämpar i farliga förhållanden vid EU:s östgräns
Arja Savolainen hjälpte flyktingar på Medelhavet
”Det har väckt djupa känslor”
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink
Bli medlem
Bli medlem
Coronavirus – Finlands Röda Kors
Coronavirus
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete