Finlands Röda Kors

Fotograf: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Hjärtligt välkommen!

Delta med Jul i Sinnet insamlingen
Insamlingen Jul i Sinnet
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Röda Korset hjälper i Ukraina

Nyheter

Nytt flerspråkigt material om hiv tillgängligt
Hiv-info på det egna språket är allas rättighet
Insamlingen Jul i Sinnet möjliggör en julmåltid i mindre bemedlade hem
I allt fler barnfamiljer måste man pruta på grundläggande saker i vardagen
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink