Finlands Röda Kors

Fotograf: Joonas Brand / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Hjärtligt välkommen!

Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Röda Korset hjälper i Ukraina
Ge ett bidrag
Ge ett bidrag

Nyheter

Den senaste Världens katastrofrapport har publicerats
Röda Korsets lärdomar av beredskapen inför coronapandemin: beredskapen ska förbättras snabbt överallt i världen
Jul i Sinnet-gåvokort för mat har delats ut till mindre bemedlade barnfamiljer
Jul i Sinnet-insamlingen gladde tiotusentals mindre bemedlade barn och deras föräldrar
Se på bilderna av året vid Röda Korset
Röda Korset i bild år 2022
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink