Finlands Röda Kors

Fotograf: Trebukhou Maksym / Ukrainan Punainen Risti

Finlands Röda Kors, FRK, hjälper när olyckor och kriser inträffar i Finland och utomlands. Vi uppmuntrar människor att ta hand om varandra och sin säkerhet och stå upp för de svaga.  

Om även du vill göra världen mer mänsklig, kom med som frivillig, medlem eller bidragsgivare. Även på vår webbplats finns mycket information och stöd.

Hjärtligt välkommen!

Hur används bidragen som getts till insamlingen för Ukraina?
Finlands Röda Kors användning av givna bidrag i krisen i Ukraina.
Hur man agerar om kriget gör dig upprörd?
Ukrainakrisen kan vara uppskakande

Nyheter

Bilderna visar hur Röda Korset hjälper i Ukraina och i grannländerna
Hjälpkedjan består av tusentals flitiga anställda och frivilliga
Röda Korset hjälper också i den förvärrade matkrisen i östra Afrika
Till Finlands Röda Kors Ukrainainsamling har över 29 miljoner euro donerats
Kontantbidrag är till smidig hjälp för dem som flytt konflikten i Ukraina
3 miljoner ur katastroffonden till internationella Röda Korsets kontantbidragsprogram
Välkommen som frivillig
Bli frivillig
Första hjälpen
Första hjälpen
Sök hjälp och stöd
Sök hjälp och stöd
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Att hjälpa de mest utsatta har varit Finlands Röda Kors viktigaste uppgift ända sedan organisationen föddes. Röda Korset har under olika tider svarat mot behovet av hjälp i Finland och utomlands på många olika sätt. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Klimatet på jorden blir varmare och det påverkar oss alla. Video: Brink
Bli medlem
Bli medlem
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete