Yhteystiedot medialle

Fotograf: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Välkommen till Finlands Röda Kors webbplats för mediasamarbete!

Vi betjänar mediernas representanter på många olika sätt. Röda Korsets experter från många olika branscher är tillgängliga för intervjuer och för att samla in bakgrundsinformation.

På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifterna till Röda Korsets centralbyrås kommunikationsenhet, ledningen och enheterna samt information om styrelsen och fullmäktige. 

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss:
020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
info@rodakorset.fi

E-postadresserna till Finlands Röda Kors personal har formatet: fornamn.efternamn@rodakorset.fi.

Ilpo Kiiskinen

Kommunikationsdirektör
0500 211 261
ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi

Siru Aura

Kommunikationschef
040 838 8919
siru.aura@rodakorset.fi

Sari Häkkinen

Kommunikationssakkunnig
040 664 3236
sari.hakkinen@rodakorset.fi

Ada Bergroth

Kommunikationssakkunnig
040 610 9447
ada.bergroth@rodakorset.fi

 

Matleena Merta

Kommunikationssakkunnig
040 581 1063
matleena.merta@rodakorset.fi

 

Aku Suomalainen

Kommunikationssakkunnig
040 581 0346
aku.suomalainen@rodakorset.fi 

Ledning:

Generalsekreterare
Kristiina Kumpula, 040 588 6248

Ledningens sekreterare
Raija Mölsä, 0400 611 410

Ekonomi- och personaldirektör
Tapani Väisänen, 040 551 1117

Direktör för internationell biståndsverksamhet
Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Organisationsdirektör
Marja Lehtimäki, 050 320 5181

Direktör för medelanskaffning
Sirpa Solehmainen, 050 567 6629

Kommunikationsdirektör
Ilpo Kiiskinen, 0500 211 261

Ledare för enheterna

Chef för beredskapsverksamheten i hemlandet 
Riitta Björn, 040 641 8020

Chef, enheten för välfärd och hälsa
Susanna Uusi-Pohjola, 040 610 1373

Chef, enheten för migrationsarbete
Erja Reinikainen, 0400 137 490

Chef, enheten för organisationsutveckling
Katriina Kuusela, 040 546 6458

Chef, stöd- och koordinationsenhet för internationellt bistånd
Toni Jokinen, 040 652 9807

Chef för den internationella katastrofhjälpen
Marko Korhonen, 040 120 9728

Chef, enheten för internationell ekonomiförvaltning
Jussi Lares, 040 643 3578

Chef för det internationella personbiståndet
Reija Virrankoski, 040 589 2363

Chef för kompetensutveckling och påverkan inom internationellt bistånd
Suvi Virkkunen, 040 353 9794

Logistikchef (Logistikcentralen, Tammerfors)
Ritva Lahti, 040 528 2507

Medelanskaffningschef
Anna Laurinsilta, 040 741 1030

Finlands Röda Kors styrelse 2023–2026:

Ordförande
Elli Aaltonen, Borgå

Vice ordförande
Max Lindholm, Helsingfors
Riitta Nieminen, Kangasala
Dan Sundqvist, Mariehamn

Styrelsemedlemmar
Harri Jokiranta, Seinäjoki
Maiju Jorma-Taylor, Rovaniemi
Pekka Piri, Esbo
Ruut Rissanen, Tammerfors
Marju Sjösten, Björneborg
Osmo Tolonen, Keitele

2021
Journalisterna bedömer: FRK bästa organisation inom extern kommunikation
Vad gör Röda Korset?
Vad gör Röda Korset?