Yhteystiedot medialle

Fotograf: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Välkommen till Finlands Röda Kors webbplats för mediasamarbete!

Vi betjänar mediernas representanter på många olika sätt. Röda Korsets experter från många olika branscher är tillgängliga för intervjuer och för att samla in bakgrundsinformation.

På den här webbplatsen hittar du kontaktuppgifterna till Röda Korsets centralbyrås kommunikationsenhet, ledningen och enheterna samt information om styrelsen och fullmäktige. 

Om du inte hittar det du söker, kontakta oss:
020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
info@rodakorset.fi

E-postadresserna till Finlands Röda Kors personal har formatet: fornamn.efternamn@rodakorset.fi.

Ilpo Kiiskinen

Kommunikationsdirektör
0500 211 261
ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi

Siru Aura

Kommunikationschef
040 838 8919
siru.aura@rodakorset.fi

Sari Häkkinen

Kommunikationssakkunnig
040 664 3236
sari.hakkinen@rodakorset.fi

Ada Bergroth

Kommunikationssakkunnig
040 610 9447
ada.bergroth@rodakorset.fi

 

Aku Suomalainen

Kommunikationssakkunnig
040 581 0346
aku.suomalainen@rodakorset.fi 

Miia Seppänen

Kommunikationssakkunnig
040 581 1063
miia.e.seppanen@redcross.fi

Ledning:

Generalsekreterare
Kristiina Kumpula, 040 588 6248

Ledningens sekreterare
Raija Mölsä, 0400 611 410

Ekonomi- och personaldirektör
Tapani Väisänen, 040 551 1117

Direktör för internationell biståndsverksamhet
Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Organisationsdirektör
Marja Lehtimäki, 050 320 5181

Direktör för medelanskaffning
Sirpa Solehmainen, 050 567 6629

Kommunikationsdirektör
Ilpo Kiiskinen, 0500 211 261

Yksiköiden vetäjät:

Kotimaan valmiustoiminnan päällikkö 
Aki Pihlaja, 040 163 2227

Hyvinvoinnin ja terveyden yksikön päällikkö
Susanna Uusi-Pohjola, 040 610 1373

Maahanmuuttotyön yksikön päällikkö
Erja Reinikainen, 0400 137 490

Järjestökehityksen yksikön päällikkö
Katriina Kuusela, 040 546 6458

Kansainvälisten ohjelmien päällikkö
Maria Suoheimo, 040 701 1138

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö, sij.
Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Kansainvälisen taloushallinnon päällikkö
Jussi Lares, 040 643 3578

Kansainvälisen henkilöavun päällikkö
Kaisa Kannuksela, 040 163 9995

Logistiikkapäällikkö (Kalkun logistiikkakeskus)
Ari Mäntyvaara, 03 3142 1417

Hankintapäällikkö (Kalkun logistiikkakeskus)
Ritva Lahti, 040 528 2507

Varainhankintapäällikkö
Anna Laurinsilta, 040 741 1030

Finlands Röda Kors styrelse 2020–2023:

Ordförande
Elli Aaltonen, Borgå

Vice ordförande
Ann-Mari Audas-Willman, Vasa
Laura Musta, Helsingfors
Harri Virta, S:t Karins

Styrelsemedlemmar
Outi Forsblom, Tikkala
Harri Jokiranta, Seinäjoki
Katja Kuusela, Esbo
Marju Pihlajamaa, Pungalaitio
Jarno Rasinkangas, Uleåborg
Ruut Rissanen, Tammerfors

2021
Journalisterna bedömer: FRK bästa organisation inom extern kommunikation
Artikel om konsumtionsbaserade utsläpp tog hem segern av priset för utvecklingsjournalism
Priset för utvecklingsijournalism utdelades för andra gången
Vad gör Röda Korset?
Vårt arbete