Respons

Genom att ge respons hjälper du oss att utveckla vår verksamhet. Skicka din respons med blanketten nedan.

Du kan även ge anonym respons på Finlands Röda Kors verksamhet om det handlar om missbruk, verksamhet som strider mot reglerna, oetisk verksamhet eller trakasserier:
Klicka här för att anmäla misstänkt missbruk (länken öppnar en utomstående  sida)
Läs mer om hur du anmäler misstänkt missbruk

Skicka respons

Kontaktuppgifter till Finlands Röda Kors
Kontaktuppgifter
Dataskyddsprinciper och -praxis
Röda Korset och dataskydd