09.04.2021

Anmälan om missbruk

Denna anmälningskanal är inte avsedd för kundklagomål eller respons, använd sidan Respons för det.

Så här gör du en anmälan om missbruk

I all sin verksamhet iakttar Finlands Röda Kors högsta möjliga etiska principer samt lagar, instruktioner och stadgar. Därför uppmuntrar vi såväl frivilliga, medlemmar eller andra samarbetspartner som vår personal att alltid anmäla alla misstankar om missbruk eller oetisk verksamhet.

Vad ska jag anmäla?

Gör en anmälan om en misstanke om överträdelse när din misstanke gäller eventuellt missbruk eller oetisk verksamhet inom Röda Korset. Sådana kan vara till exempel oetiskt, bedrägligt, misstänkt, oärligt, lagstridigt eller vårdslöst förehavande eller beteende av en anställd.

Alla anmälningar behandlas under absolut sekretess. Anmälarens identitet förblir hemlig under hela processen.

Anonym och trygg

Din anmälan är alltid helt anonym om du inte själv anger dina kontaktuppgifter i meddelandet. Om du använder blanketten ber vi dig ändå om en e-postadress, som vi inte ser, för att kunna kommunicera anonymt med dig. Tjänsten förvaltas av en utomstående aktör, det vill säga Finlands Röda Kors anställda hindras från att se och spara e-postadresser, IP-adresser eller annan information som skulle kunna användas för att identifiera personen som skickat meddelandet.

Så här gör du en anmälan

Vänligen anmäl eventuella misstankar om missbruk till Finlands Röda Kors interna revisor:

Alla anmälningar behandlas under absolut sekretess.

Vi rekommenderar att anmälarens namn och kontaktuppgifter anges i anmälan, så att Finlands Röda Kors vid behov kan be anmälaren att förtydliga de uppgifter som hen lämnat eller ge mer information om ärendet. Anmälan kan dock även göras anonymt.

Dataskydd

Om du vill har du rätt att be om och få en förteckning över alla uppgifter som sparats om ditt fall. Vid behov har du även rätt att be Finlands Röda Kors att korrigera bristfälliga och felaktiga uppgifter. Läs mer på vår webbplats om dataskydd.

Kontaktuppgifter till Finlands Röda Kors
Kontaktuppgifter till Finlands Röda Kors