Delta i Hungerdagsinsamlingen

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Delta i Hungerdagsinsamlingen

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till katastroffonden.

Din hjälp behövs de allra mest utsatta både i Finland och utomlands. Just nu är situationen i Etiopien, Kenya och Somalia svår på grund av torka och matbrist. Hjälp behövs också i Ukraina och Afganistan.

Du kan valfritt ange dina kontaktuppgifter nedan för att följa vårt arbete. Det är dock inte nödvändigt, du kan ge ett bidrag också anonymt.

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Vi stöder varandra. Alltid.

Bli en hjälpare du också och se till att det finns hjälp att få även framöver.

Du kan delta genom att ge ett bidrag, som bössinsamlare eller genom att starta en digital insamling

Följande Hungerdagsinsamling ordnas hösten 2022. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 22–24.9.2022.

Information om Hungerdagsinsamlingen

 Det är enklast att ge ett bidrag på nätet

MobilePay

Ge ett valfritt belopp med MobilePay till numret 10900

SMS-bidrag

Ge ett bidrag på 20 € – skicka meddelandet SPR20 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet SPR till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet SPR10 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet SPR5 till telefonnumret 16499

Kontouppgifter

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5173.

Hungerdagen för företag

Gör en donation online eller beställa en bidragsfaktura. Observera att ditt företag får tillgång till material om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

  • 1,20 €: tvål till en familj i flyktingläger, så att de kan skydda sig mot coronaviruset
  • 3,80 €: mat för tre dagar till en familj som lider av brist på mat
  • 5 €: ett fruktträd till en familj som lider av brist på mat, för att främja självförsörjning på livsmedel
  • 35 €: en trädgård som tål torka till en familj, för att främja självförsörjning på livsmedel

I Finland:

  • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
  • 160 €: kläder till ett offer för en brand

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen öronmärks inte på förhand för något visst ändamål. Därför kan de snabbt användas där hjälpbehovet är som störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel i Filippinerna, eftersom det är ett av världens mest katastrofdrabbade länder: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande. Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

Medlen som doneras på Hungerdagen gör det möjligt att utbilda frivilliga och upprätthålla beredskapen i Finland, för att vi ska kunna reagera effektivt på olika kriser. Plötsliga olyckor och störningssituationer är till exempel eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen år 1980 kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

I november 1980 sjöd det av aktivitet i Pälkäne. Röda Korsets avdelning i Pälkäne hade utmanat hela byn att spara på sina matkostnader under en dag och donera de inbesparade medlen till hungrande i Afrika. Flera sätt att ge bidrag erbjöds, bland annat bössinsamling, soppförsäljning och kyrkokonsert. Med hjälp av skolelever förmedlades budskapet till över tusen hem.

Jippot lyckades över förväntningarna. Redan följande år utvidgades evenemanget till hela landet och det gavs namnet Hungerdagen. Numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Under Hungerdagen har insamlats mer en 100 miljoner euro. Otaliga människor har fått hjälp såväl ute i världen som i Finland.

Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent. För varje euro som donerats till fonden går alltså minst 80 cent till biståndsmålet.

Insamlingskostnaderna består av kostnader som direkt orsakats av insamlingen av bidrag, till exempel tryck- och portokostnader för brev med förfrågningar om donationer, kostnader för anskaffning av insamlingsredskap, marknadsföringskostnader samt utomstående serviceproducenters kostnader, till exempel operatörer och banker.

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Fråga om Hungerdagsinsamlingen

Kom med som bössinsamlare på Hungerdagen
Kom med som bössinsamlare på Hungerdagen
Anvisningar och tips för skolornas Hungerdag
Tips för skolornas Hungerdag
Så här kan ett företag delta i Hungerdagen
Så här kan ett företag delta i Hungerdagen
Så här hjälper bidragen till Hungerdagen utomlands
Två tallrikar majsgröt räddar familjen från hunger
Så här hjälper Hungerdagsbidragen
Vi stöder varandra. Alltid.
Över 98 %
av insamlarna säger att de vill kom med igen