Hungerdagsinsamlingen

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Hungerdagsinsamlingen

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Du hjälper de svårast nödställda. En världsomspännande operation för coronanödhjälp pågår.

De lokala Röda Korsen och Röda Halvmånarna har en viktig roll i att dela ut förnödenheter och sprida information samt vid vaccinationskampanjerna. Stöd våra hjälpare – ge bidrag till katastroffonden

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Bry dig. Delta. Hjälp.

Under Hungerdagen samlar man in medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Många finländska frivilliga, skolor och företag deltar. 

Röda Korsets frivilliga hjälper snabbt och effektivt där hjälpen behövs som mest: de hjälper offer för naturkatastrofer och krig ute i världen eller människor i Finland som drabbats av en plötslig olycka.

Bli en hjälpare du också och se till att hjälpen finns tillgänglig även framöver.

Hungerdagen ordnas varje år mellan den 1 september och 31 oktober. Du kan delta i Hungerdagen genom att ge ett bidrag, som bössinsamlare eller genom att starta en digital insamling

Vi stöder varandra. Alltid.

23–25.9.2021
Bössinsamling på Hungerdagen
Så här blir du insamlare på Hungerdagen
Bli insamlare på Hungerdagen
Så här kan ditt företag delta i Hungerdagen
Hungerdagen för företag

Information om Hungerdagsinsamlingen

Ge ett bidrag eller delta som digital insamlare eller bössinsamlare. På Hungerdagen ordnas bössinsamling runt om i Finland under perioden 23–25.9.2021. På nätet pågår insamlingen under september och oktober.

Så här kan du ge ett bidrag:

 • Ge ett bidrag på nätet med en webblankett
 • Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet FRK till telefonnumret 16499
 • Ge ett valfritt belopp med MobilePay till telefonnumret 10900
 • Gör en kontoöverföring till kontonumret FI52 5000 0120 4156 73, referens 5173
 • Ge ett bidrag till Hungerdagens Facebook-insamling
 • Ge ett bidrag till Hungerdagens gemensamma nätinsamling
 • Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet FRK5 till telefonnumret 16499
 • Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet FRK10 till telefonnumret 16499
 • Ge ett bidrag på 20 € – ring 0600 122 20 (20,28 € + lna/msa)
 • Ge ett valfritt belopp via Pivo till numret 888500

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de snabbt användas där hjälpbehovet är som störst.

Just nu behövs hjälp exempelvis i södra Afrika, där hela 45 miljoner människor lider av allvarlig livsmedelsbrist. Med hjälp av medlen som samlas in på Hungerdagen kan vi skicka nödhjälp till området. Med hjälp av kontant bistånd och mathjälp klarar sig människorna igenom det värsta. Utan mat finns ingen trygghet, inget hopp och ingen framtid.

I Finland används de medel som donerats under Hungerdagen exempelvis för att hjälpa brandoffer och för att upprätthålla beredskap att hjälpa under undantagsförhållanden.

Av varje euro som donerats till katastroffonden går minst 80 cent från varje donation till biståndsmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent.

Insamlingskostnaderna består av anskaffningen av insamlingsredskapen, såsom insamlingsbössorna och västarna, av insamlingssäkerheten och kommunikationen. Katastroffondens regler och stränga tillsyn har kontroll över hur pengarna som donerats används.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

 • 1,2 €: tvål till en familj i flyktingläger, så att de kan skydda sig mot coronaviruset
 • 3,8 €: mat för tre dagar till en familj som lider av brist på mat
 • 5 €: ett fruktträd till en familj som lider av brist på mat, för att främja självförsörjning av näringstillgången
 • 35 €: en trädgård som tål torka till en familj, för att främja självförsörjning av näringstillgången

I Finland:

 • 1 €: ett näs- och munskydd till en frivillig
 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 160 €: kläder till ett offer för en brand

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, med början från tandborsten. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne år 1980 kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

Evenemanget spred sig snabbt till hela landet och nuförtiden ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika, och därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka de pengar de sparat till insamlingen. ​

​Idag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha mat och att hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.