Hungerdagen för företag

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Hungerdagen för företag

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till katastroffonden. Din hjälp behövs nu hos de allra mest utsatta både i Finland och utomlands.

Just nu är behovet av hjälp som störst i Afghanistan och Haiti.

Observera att ditt företag får tillgång till material om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro. Läs mer nedan: Delning av innehåll och påverkan.

Tack för att du bryr dig. Klicka på Fortsätt 👇 och ge ett bidrag!

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

För företag är det ett sätt att göra tillsammans gott genom att delta i Hungerdagsinsamlingen. Att delta i bössinsamlingen höjer lagandan. Att ge ett bidrag till insamlingen möjliggör i sin tur hjälp i Finland och världen över. Det är enkelt att starta en nätinsamling, och genom en sådan har ert företag eller samfund möjlighet att visa också för intressenter att ni är med och hjälper.

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av katastroffonden kan Röda Korset mycket snabbt hjälpa där behovet av hjälp är som störst.

Finlands Röda Kors kan ta hjälp effektivt och pålitligt fram på grund av hjälpkedjan som består av finländska frivilliga och internationell nätverk som permanent är närvarande i nästan alla länder i världen.

Företag som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en del av den här unika hjälpkedjan.

Så här kan företag delta i

Genom att ge ett bidrag till Hungerdagen gör ni det möjligt för oss att med stöd av katastroffonden hjälpa dem som behöver mest hjälp. Det är ett viktigt meddelande både till ert företags anställda och till era samarbetspartner.

På den här webbplatsen kan ni genast ge ett bidrag eller beställa en faktura på valfritt bidragsbelopp.

En bössinsamling 23.-25.9. är enkelt och effektivt frivilligarbete.

Er personal kan delta i bössinsamlingen parvis eller i små grupper.

Kontakta distriktsbyrån, så får du veta vem som organiserar insamlingen på din ort. Du kan också beställa insamlingsbössor till företagets lokaler.

Det är en god idé att lyfta fram Hungerdagsinsamlingen i den interna kommunikationen, så att alla som vill säkert kan delta!​

Ni kan grunda en egen insamlingen i företagets namn på nätet och på det här sättet möjliggöra deltagandet för personal, instressentgrupper och kunder i Hungerdagen.

I nätbössen kan samlas donationer under september och oktober. Det är värt att lyfta fram den digitala insamlingen i sociala medier, de interna kommunikationskanalerna och på er webbplats. ​

Det är snabbt och lätt att grunda en insamling. Läs anvisningarna för digital insamling

Ditt företag kan delta i Hungerdagen även genom att informera företagets intressenter om insamlingen.

Företag som donerat minst 500 euro kan

Materialen om Hungerdagen är ett utmärkt sätt att förmedla ert företags värden.

Följ Röda Korset i sociala medier:

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Röda Korset hjälper människor som har förlorat sitt hem i en brand. Video: Suomen Punainen Risti
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Hungerdagen 2020. Temahlunguane Mkhonta, 18 år, går i skola på landsbygden i Swaziland, men den ensamma skolvägen är inte den största utmaningen med tanke på skolgången. Hur påverkas Temas studier av hungern? Varför är det utmanande för Tema att hållas i skolan? Video: Finlands Röda Kors

Information om Hungerdagsinsamlingen

På Hungerdagen ordnas bössinsamling runt om i Finland under perioden 23–25.9.2021. På nätet pågår insamlingen under september och oktober.

Så här kan du ge ett bidrag

 • Ge ett bidrag på nätet
 • Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet FRK till telefonnumret 16499
 • Ge ett valfritt belopp med MobilePay till telefonnumret 10900
 • Gör en kontoöverföring till kontonumret FI52 5000 0120 4156 73, referens 5173
 • Ge ett bidrag till Hungerdagens Facebook-insamling
 • Ge ett bidrag till Hungerdagens gemensamma nätinsamling
 • Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet FRK5 till telefonnumret 16499
 • Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet FRK10 till telefonnumret 16499
 • Ge ett bidrag på 20 € – ring 0600 122 20 (20,28 € + lna/msa)
 • Ge ett valfritt belopp via Pivo till numret 888500

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de snabbt användas där hjälpbehovet är som störst.

Just nu behövs hjälp i allra högsta grad till exempel i Afghanistan och Haiti.

Hjälp behövs också till exempel i Filippinerna, eftersom det är ett av världens mest katastrofdrabbade länder: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande. Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

Medlen som doneras på Hungerdagen gör det möjligt att utbilda frivilliga och upprätthålla beredskapen i Finland, för att vi ska kunna reagera effektivt på olika kriser. Plötsliga olyckor och störningssituationer är till exempel eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

Av varje euro som donerats till katastroffonden går minst 80 cent från varje donation till biståndsmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent.

Insamlingskostnaderna består av anskaffningen av insamlingsredskapen, såsom insamlingsbössorna och västarna, av insamlingssäkerheten och kommunikationen. Katastroffondens regler och stränga tillsyn har kontroll över hur pengarna som donerats används.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

 • 1,2 €: tvål till en familj i flyktingläger, så att de kan skydda sig mot coronaviruset
 • 3,8 €: mat för tre dagar till en familj som lider av brist på mat
 • 5 €: ett fruktträd till en familj som lider av brist på mat, för att främja självförsörjning av näringstillgången
 • 35 €: en trädgård som tål torka till en familj, för att främja självförsörjning av näringstillgången

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 160 €: kläder till ett offer för en brand

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, med början från tandborsten. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne år 1980 kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

Evenemanget spred sig snabbt till hela landet och nuförtiden ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka de pengar de sparat till insamlingen. ​

​Idag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.