Hungerdagen för företag

Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Hungerdagen för företag

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Behovet av hjälp ökar i Myanmar. Ge nödhjälp.

De politiska spänningarna i Myanmar orsakar våld och oroligheter runt om i landet. Den humanitära situationen försämras snabbt och nöden blir allt större för miljontals människor. Läs mer och bidra.

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

För företag är det ett sätt att göra tillsammans gott genom att delta i Hungerdagsinsamlingen. Det höjer lagandan när man deltar i bössinsamlingen och det möjliggör hjälpen i Finland och i hela världen när man donerar för insamlingen. ​

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av katastroffonden kan Röda Korset mycket snabbt hjälpa där behovet av hjälp är som störst.

Finlands Röda Kors kan ta hjälp effektivt och pålitligt fram på grund av hjälpkedjan som består av finländska frivilliga och internationell nätverk som permanent är närvarande i nästan alla länder i världen. Företag som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en del av den här unika hjälpkedjan.

Så här kan företag delta i

Genom att donera för Hungerdagen gör ni det möjligt att hjälpa människor som behöver det mest.

Med enkäten i början av sidan kan ni beställa faktura på donationsbeloppet som ni vill.

En bössinsamling är enkelt och effektivt frivilligarbete.

Er personal kan delta i bössinsamlingen parvis eller i små grupper. Insamlingsgrupper anmäler sig med en webblankett som publiceras på denna sida när insamlingen är aktuell. Vi kontaktar anmälda insamlare för att ge mer detaljerade anvisningar.

Ni kan beställa också insamlingsbössar till företagets lokaler från Röda Korsets distriktbyrå. Det lönar sig att lyfta fram budskapet för Hungerdagen i intern kommunikation för att alla som vill säkert kan delta i!

Ni kan grunda en egen insamlingen i företagets namn på nätet och på det här sättet möjliggöra deltagandet för personal, instressentgrupper och kunder i Hungerdagen.

I nätbössen kan samlas donationer under september och oktober. Det lönar sig att lyfta fram digiinsamlingen i sociala medier, interna kommunikationskanaler och era webbsidor.

Det är snabbt och lätt att grunda en insamling. Länkarna till insamlingar publiceras på denna sida närmare höstens insamling.

I materialpaketet (på finska) hittar du tips hur dela someinnehåll för Hungerdagen.

Om ni vill skickar vi också banderoller till er och med dem kan ni berätta att ni hjälper med. Kontakta oss: yritykset(at)rodakorset.fi. Banderollerna länkas till adressen www.rodakorset.fi/hungerdagen

Youtubes spelllista Hungerdagen:
videoklippar på svenska
videoklippar på finska

5 527 €
Årets 2020 pott donaterad av arbetstagarna i FPA
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Du kan hjälpa en person som förlorat sitt hem i eldsvåda genom att delta i Hungerdagen som bössinsamlare eller genom att ge ett bidrag. Video: Finlands Röda Kors
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Hungerdagen 2020. Temahlunguane Mkhonta, 18 år, går i skola på landsbygden i Swaziland, men den ensamma skolvägen är inte den största utmaningen med tanke på skolgången. Hur påverkas Temas studier av hungern? Varför är det utmanande för Tema att hållas i skolan? Video: Finlands Röda Kors

Information om Hungerdagsinsamlingen

På Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Röda Korsets katastroffond. Medlen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de snabbt användas där hjälpbehovet är som störst.

Just nu behövs hjälp exempelvis i södra Afrika, där hela 45 miljoner människor lider av allvarlig livsmedelsbrist. Med hjälp av medlen som samlas in på Hungerdagen kan vi skicka nödhjälp till området. Med hjälp av kontant bistånd och mathjälp klarar sig människorna igenom det värsta. Utan mat finns ingen trygghet, inget hopp och ingen framtid.

I Finland används de medel som donerats under Hungerdagen exempelvis för att hjälpa brandoffer och för att upprätthålla beredskap att hjälpa under undantagsförhållanden.

Av varje euro som donerats till katastroffonden går minst 80 cent från varje donation till biståndsmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent.

Insamlingskostnaderna består av anskaffningen av insamlingsredskapen, såsom insamlingsbössorna och västarna, av insamlingssäkerheten och kommunikationen. Katastroffondens regler och stränga tillsyn har kontroll över hur pengarna som donerats används.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

 • 1,2 €: tvål till en familj i flyktingläger, så att de kan skydda sig mot coronaviruset
 • 3,8 €: mat för tre dagar till en familj som lider av brist på mat
 • 5 €: ett fruktträd till en familj som lider av brist på mat, för att främja självförsörjning av näringstillgången
 • 35 €: en trädgård som tål torka till en familj, för att främja självförsörjning av näringstillgången

I Finland:

 • 1 €: ett näs- och munskydd till en frivillig
 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 160 euro: kläder till ett offer för en brand

Ge ett bidrag eller delta som digital insamlare eller bössinsamlare. På Hungerdagen ordnas bössinsamling runt om i Finland under perioden 23–25.9.2021. På nätet pågår insamlingen under september och oktober.

Så här kan du ge ett bidrag:

 • Ge ett bidrag på nätet med en webblankett
 • Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet FRK till telefonnumret 16499
 • Ge ett valfritt belopp med MobilePay till telefonnumret 10900
 • Gör en kontoöverföring till kontonumret FI52 5000 0120 4156 73, referens 5173
 • Ge ett bidrag till Hungerdagens Facebook-insamling
 • Ge ett bidrag till Hungerdagens gemensamma nätinsamling
 • Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet FRK5 till telefonnumret 16499
 • Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet FRK10 till telefonnumret 16499
 • Ge ett bidrag på 20 € – ring 0600 122 20 (20,28 € + lna/msa)
 • Ge ett valfritt belopp via Pivo till numret 888500
 • Ge ett bidrag i kassan i Tokmannis butiker

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, med början från tandborsten. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne år 1980 kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

Evenemanget spred sig snabbt till hela landet och nuförtiden ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika, och därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka de pengar de sparat till insamlingen.

Idag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha mat och att hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.