Hungerdagen för företag

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Hungerdagen för företag

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Under Hungerdagen samlas in bidrag till Finlands Röda Kors katastroffonden.

Din hjälp behövs hos de allra mest utsatta både i Finland och utomlands. Just nu är situationen i Etiopien, Kenya och Somalia svår på grund av torka och matbrist. Hjälp behövs också i Ukraina och Afganistan.

Observera att ditt företag får tillgång till material om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro.

Klicka på Fortsätt 👇 och ge ett bidrag!

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Företag som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en del av den unika hjälpkedjan. Nästa insamling ordnas under hösten 2022. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 22–24.9.2022.

Så här kan företag delta

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till Finlands Röda Korsets katastroffond. Med hjälp av katastroffonden kan Röda Korset mycket snabbt hjälpa där behovet av hjälp är som störst.

Ditt företag får tillgång till kommunikationsmaterial om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro.

Delta i Hungerdagsinsamlingen

För företag är Hungerdagen en möjlighet att visa ansvar som en del av affärsverksamheten. Företaget kan ge sina kunder möjlighet att delta i Hungerdagen till exempel genom att ge ett bidrag i samband med att de köper en produkt eller en tjänst.

Hungerdagen är Röda Korsets mest kända och mest synliga kampanj om höstarna. Den ger trygghet när en katastrof inträffar eller under exceptionella förhållanden – både ute i världen och i hemlandet.

Kampanjsamarbetets värde är minst 50 000 euro.

Kontakta oss, låt oss diskutera ditt företags önskemål mer i detalj!

Kontaktuppgifter: Tuuli Lahti, sakkunnig inom medelanskaffning, tuuli.lahti(at)redcross.fi, 040 359 3938.

Så här kan ett företag delta i Hungerdagen

Mest kännetecknande för Hungerdagsinsamlingen är de frivilliga bössinsamlarna i sina röda västar. Känner du igen glädjen i att hjälpa och jobba tillsammans som de förmedlar?

Bössinsamlingen ordnas 22–24.9.2022. Kom med tillsammans!

Hungerdagen genomförs överallt i Finland så man kan lätt arbeta som frivillig på den egna orten.

Sök Hungerdagen-evenemanget på din egen ort

Ni kan också starta en nätinsamling för ert företag och bjuda in personalen, intressentgrupperna och kunderna att hjälpa från början av september till slutet av oktober.

Starta en egen nätinsamling

Ni kan också starta en nätinsamling för ert företag och bjuda in personalen, intressentgrupperna och kunderna att hjälpa.

Det är snabbt och lätt att grunda en insamling.

Starta en egen nätinsamling

Så här hjälper bidragen till Hungerdagen utomlands
Två tallrikar majsgröt räddar familjen från hunger

Fråga om Hungerdagsinsamlingen