Hungerdagen för företag

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Hungerdagen för företag

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till Finlands Röda Kors katastroffonden. Din hjälp behövs hos de allra mest utsatta både i Finland och utomlands.

Observera att ditt företag får tillgång till material om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro.

Tack för att du bryr dig.

Klicka på Fortsätt 👇 och ge ett bidrag!

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

För företag är det ett sätt att göra tillsammans gott genom att delta i Hungerdagsinsamlingen.

Att delta i bössinsamlingen höjer lagandan. Att ge ett bidrag till insamlingen möjliggör i sin tur hjälp i Finland och världen över.

Det är enkelt att starta en nätinsamling, och genom en sådan har ert företag eller samfund möjlighet att visa också för intressenter att ni är med och hjälper.

Företag som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en del av unika hjälpkedjan.

Följande Hungerdagsinsamling ordnas hösten 2022. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 22–24.9.2022.

Med din hjälp Röda Korsets frivilliga hjälper snabbt och effektivt där hjälpen behövs som mest: de hjälper offer för naturkatastrofer och krig ute i världen eller människor i Finland som drabbats av en plötslig olycka.

Bli en hjälpare du också och se till att det finns hjälp att få även framöver. Följ Finlands Röda Kors i sociala medier: 

Så här kan företag delta i

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av katastroffonden kan Röda Korset mycket snabbt hjälpa där behovet av hjälp är som störst.

Ditt företag får tillgång till material om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro.

Bidra till Hungerdagsinsamlingen

För företag är Hungerdagen en möjlighet att visa ansvar som en del av affärsverksamheten. Företaget kan ge sina kunder möjlighet att delta i Hungerdagen till exempel genom att ge ett bidrag i samband med att de köper en produkt eller en tjänst.

Hungerdagen är Finlands Röda Kors mest kända och mest synliga kampanj om höstarna. Hungerdagen ger trygghet när en katastrof inträffar eller under exceptionella förhållanden – både ute i världen och i hemlandet.

Kampanjsamarbetets värde är minst 50 000 euro.

Låt oss diskutera ditt företags önskemål mer i detalj!

Kontaktuppgifter: Tuuli Lahti, sakkunnig inom medelanskaffning, tuuli.lahti(at)redcross.fi, 040 359 3938.

Hungerdagen för företag

Ni kan grunda en egen insamlingen i företagets namn på nätet och på det här sättet möjliggöra deltagandet för personal, instressentgrupper och kunder.

För att insamlingen ska lyckas är det bra att kommunicera om den. Ni kan dela länken till nätinsamlingen på företagets intranät, webbplats och sociala medier! ​

Det är snabbt och lätt att grunda en nätinsamling.

Starta en egen nätinsamling

Ditt företag kan delta i Hungerdagen även genom att informera företagets intressenter om insamlingen.

Företag som donerat minst 500 euro kan

Materialen om Hungerdagen är ett utmärkt sätt att förmedla ert företags värden.

Följ Röda Korset i sociala medier:

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Hungerdagsinsamlingen hjälper på detta sätt
Hungerdagsinsamlingen gav en total avkastning på 2,3 miljoner euro
Så här hjälper bidragen till Hungerdagen utomlands
”Dagens enda måltid var majsgröt"