Hungerdagen för företag

Fotograf: Virpi Valtonen
Fotograf: Virpi Valtonen

Hungerdagen för företag

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Din donation till katastroffonden innebär påtaglig hjälp: Mat, vatten, tak över huvudet. Både i världen och i Finland. Just nu orsakar konflikten i Israel och Gaza stort lidande.

OBS Om du vill rikta din hjälp särskilt till Ukraina, välj Ukrainakrisen som mål för bidraget.

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Med er hjälp Röda Korsets frivilliga hjälper snabbt och effektivt där hjälpen behövs som mest: de hjälper offer för naturkatastrofer och krig ute i världen eller människor i Finland som drabbats av en plötslig olycka.

Nödhjälp behövs verkligen

Genom att ge ett bidrag till katastroffonden hjälper du människor som råkat ut för kriser i världen. Med ditt stöd skickar vi humanitär hjälp till världens värsta krisområden: vi utbildar frivilliga, delar ut kontantstöd till familjer och skickar fältsjukhus.

Ditt bidrag på Hungerdagen hjälper också i Finland

Med hjälp av ditt bidrag hjälper vi: vi letar efter försvunna, hjälper människor som förlorat sitt hem i bränder, ger psykiskt stöd till människor som hamnat i kris, stöder myndigheterna och upprätthåller beredskapen.

Under de senaste åren har Röda Korsets lokala avdelningar hjälpt människor som råkat ut för en akut olycka eller kris med medel ur katastroffonden fler än tre gånger i veckan.

Den unika hjälpkedjan

Hungerdagsinsamling pågår under september. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 26–28.9.2024.

Företag som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en del av den hjälpkedjan. Du som donerat får tillgång till kommunikationspaket.

Så här kan företag delta

Bidrag kan ges till Hungerdagsinsamlingen under september. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 26–28.9.2024.

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till katastroffonden. Med hjälp av bidragen kan vi snabbt och effektivt hjälpa där behovet för tillfället är som störst.

Det är lätt att ge ett bidrag, och du kan ge bidrag på flera olika sätt. Bidragsgivande företag får en länk till kommunikationsmaterialen.

Ge ett bidrag på nätet

Betalningssätt: finländska nätbanker, kreditkorten Visa och Mastercard samt MobilePay, Pivo och Siirto. Företag kan även beställa en elektronisk faktura eller en pappersfaktura. Fakturan skickas inom 4–5 arbetsdagar.

Paytrail Oyj (2122839-7) producerar betalningsförmedlingstjänsten och tillhandahåller betalningstjänsten i samarbete med de finländska bankerna och kreditinstituten.

Paytrail Oyj visas som betalningsmottagare på kontoutdraget eller kortfakturan och förmedlar betalningen till Röda Korset. Paytrail Oyj är ett auktoriserat betalningsinstitut. 

Paytrail Oyj
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Vid reklamationer ber vi att man i första hand kontaktar vår bidragsgivartjänst.

Kontouppgifter

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5186.

Ge ett bidrag och kom med och hjälpa! Du får tillgång till bilder som finns på sociala medier och en signeringsbanner, med hjälp av vilka ni kan berätta om ert ansvarstagande för kunderna och andra intressentgrupper.

Exempel på kommunikationsmaterial

När du ger ett bidrag på nätet får du ett meddelande per e-post under rubriken ”Tack för ditt bidrag till Finlands Röda Kors”. Bidragsgivande företag kan ladda ner Kommunikationspaketet för bidragsgivare till sitt förfogande. Länken till materialen finns i samma e-post.

Du kan berätta om ditt bidrag i sociala medier, på webbplatsen och i signaturen i e-postmeddelanden. Annonsutrymmena kan kopplas till t.ex. webbplatsen punainenristi.fi, rodakorset.fi eller redcross.fi.

Ta frimodigt kontakt

Vi hjälper gärna i frågor som gäller bidragsgivning av företag och företagsprodukter.

Vänligen kontakta oss på lahjoitukset@rodakorset.fi eller per telefon på 020 701 2192 (må–fr kl. 8.30–16). 

Mest kännetecknande för Hungerdagsinsamlingen är de frivilliga bössinsamlarna i sina röda västar. Känner du igen glädjen i att hjälpa och jobba tillsammans som de förmedlar?

Hungerdagsbössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 26–28.9.2024. Man kan lätt arbeta som frivillig på den egna orten. Kom med tillsammans!

Sök Hungerdagen-evenemanget på din egen ort

Ni kan också starta en nätinsamling för ert företag och bjuda in personalen, intressentgrupperna och kunderna att hjälpa i september.

Starta en egen nätinsamling

Mest kännetecknande för Hungerdagsinsamlingen är de frivilliga bössinsamlarna i sina röda västar. De etablerar sig för att skaffa bidrag runt om i Finland 26–28.9.2024.

Skulle din webbplats också klä sig i ”rött”?

Med hjälp av en overlay-banner på webbplatsen fungerar din webbplats som en frivillig bössinsamlare: du avbryter vänligt besökaren till din sida genom att be hen om ett bidrag och att hen deltar i Hungerdagen. Du kan välja mellan finska, svenska och engelska som standardspråk för din webplats.

Insamlingsbössan för Hungerdagen visas enbart en gång för besökarna av webbplatsen och den hindrar dem inte från att fortsätta till din webbplats normalt. Besökaren kan därefter återvända till bidragssidan genom att klicka på en liten ikon som finns på din webbplats. Denna ikon syns hos besökaren tills hen har tryckt på den en gång.

Testa hur meddelandet ser ut

Vänligen lägg till koden på din webbplats tills torsdag morgon 26.9, så att besökarna på din webbplats möts av bidragsbegäran genast när bössinsamlingen inleds.

Testa i tid, för du kan behöva stöd av en teknisk samarbetspartner eller IT-expert för att ta i bruk overlay-bannern och avlägsna den från webbplatsen.

Se koden och anvisningarna här (på finska)

Tjänsten produceras av Esmes Digital Studio.

Om du har frågor eller problem som gäller installation eller funktion av javascript koden, kontakta support@esmes.fi

Ni kan också starta en nätinsamling för ert företag och bjuda in personalen, intressentgrupperna och kunderna att hjälpa. En grundplåt kan ges till insamlingen, eller så kan företaget fördubbla den summa som personalen har givit.

Det är snabbt och lätt att grunda en insamling. Se anvisningar.

Starta en insamling

För företag är Hungerdagen en möjlighet att visa ansvar som en del av affärsverksamheten. Företaget kan ge sina kunder möjlighet att delta i Hungerdagen till exempel genom att ge ett bidrag i samband med att de köper en produkt eller en tjänst.

Hungerdagen är Röda Korsets mest kända och mest synliga kampanj om höstarna. Den ger trygghet när en katastrof inträffar eller under exceptionella förhållanden – både ute i världen och i hemlandet.

Kampanjsamarbetets värde är minst 50 000 euro.

Kontakta oss, låt oss diskutera ditt företags önskemål mer i detalj!

Kontaktuppgifter: Tuuli Lahti, sakkunnig inom medelanskaffning, +358 (0)40 359 3938 or yritykset@rodakorset.fi

Fråga om Hungerdagsinsamlingen

Så här hjälper katastroffonden

Av katastroffondens medel kommer cirka 90 procent från privata bidragsgivare. Ditt stöd är viktigt!

Finlands Röda Kors biståndsprojekt finansieras förutom av bidragsgivare även av bland annat utrikesministeriet och Europeiska unionens enhet för humanitärt bistånd (ECHO). Eftersom det inom alla projekt behövs en andel självfinansiering ur katastroffonden skulle biståndsarbetet inte finnas utan våra bidragsgivare.

Ge ett bidrag till katastroffonden

Ett varmt tack för din hjälp!

Katastroffondens medel är inte bundna till något visst mål, så de kan riktas till krisområden även med kort varsel. När en orkan orsakar förödelse, torka förstör levnadsförutsättningarna eller livet i flyktingläger blir outhärdligt räddar bidragen människoliv.

Nödhjälp innebär att man tar hand om de grundläggande förutsättningarna för liv: rent vatten, mat, tvål, filtar och presenningar samt hälsovård för människor som har förlorat allt. Vi kan vid behov även skicka fältsjukhus eller till exempel utrustning och stöd för att bygga upp IT-förbindelserna i krisområden. Vi levererar hjälpen i samarbete med den lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningen.

Vi stödjer även utvecklingssamarbete med hjälp av katastroffonden. Vi hjälper samhällen som drabbats av en kris att komma på fötter igen, förbereda sig för eventuella nya kriser och klara sig igenom dem så bra som möjligt.

Behovet av hjälp kan överraska vem som helst av oss när som helst. Med hjälp av katastroffonden hjälper vi även finländare i nöd. Till exempel kan personer som förlorat sitt hem i en brand få nödhjälp, till exempel nödinkvartering, kläder och hygienartiklar samt psykiskt stöd.

Bidragen till katastroffonden säkerställer att utbildade frivilliga alltid är redo att hjälpa överallt i Finland vid plötsliga olyckor eller under exceptionella förhållanden. Under coronaepidemin har de frivilliga hjälpt utsatta personer genom att till exempel dela ut mathjälp och erbjuda personer i riskgrupper hjälp med att uträtta ärenden.

Med hjälp av fonden stöds även Frivilliga räddningstjänsten, som hjälper till med att till exempel hitta försvunna personer.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 180 €: kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Beredskapsenhet på släpvagn: När frivilliga hjälper i en nödsituation hämtar de en mobil beredskapsenhet till platsen. Det finns enheter runtom i Finland och de utrustas med hjälp av donationer från katastroffonden:

 • 5 €: En filt
 • 13 €: En bensindunk av metall
 • 87 €: Bårar för skadade
 • 149 €: En sladdlös borrmaskin

Ute i världen:

 • 9 €: ett matpaket åt en familj för en vecka i ett katastrofområde
 • 17 €: en moderskapsförpackning till centrum av en kris
 • 60 €: antibiotika åt trettio barn

Ett fältsjukhus kan skickas till krisområden var som helst i världen. Sjukhusutrustning skaffas med bidrag:

 • 4,4 €: järntillskott åt en som förlossat
 • 100 €: ett syset för sår
 • 620 €: Otoskopset med tillbehör för ett år
 • 4 100 €: patientmonitor med tillbehör till operationssal
 • 29 000 €: operationsbord med tillbehör

Insamlingskostnaderna för katastroffonden får uppgå till högst 20 procent. Minst 80 procent av bidragen används alltså till hjälparbetet.

Finlands Röda Kors styrelse och fullmäktige övervakar insamlingskostnaderna. Insamlingskostnaderna består av kostnader för insamlingen av bidrag, till exempel tryck- och portokostnader för brev med förfrågningar om bidrag, kostnader för anskaffning av insamlingsredskap, marknadsföringskostnader samt utomstående serviceproducenters kostnader, till exempel operatörer och banker.

Reglerna för och övervakningen av katastroffonden reglerar användningen av de donerade medlen.

Utöver livsviktiga biståndsmaterial och kostnaderna för leveransen av dem kan man med medel ur katastroffonden även täcka lönekostnaderna för Finlands Röda Kors biståndsarbetare i katastrof- och krisområden. Biståndspersonalen kan bestå av till exempel läkare, sjukskötare och logistiker som arbetar i katastrofområdena. Finlands Röda Kors bedriver inte internationell biståndsverksamhet på frivillig basis från Finland. 

I de länder som får bistånd varierar andelen biståndsarbetare och lokala frivilliga inom biståndsarbetet beroende på situationen och uppgiften. Till exempel är andelen anställda arbetstagare på fältsjukhusklinikerna 50 procent och 50 procent är frivilliga, medan det inom utdelningen av bistånd kan finnas till exempel en anställd som ansvarar för organiseringen per 50 frivilliga som ansvarar för utdelningen. 

Bland Finlands Röda Kors fast anställda personal betalas endast lönerna till personer som utför medelanskaffning på heltid med insamlingsintäkter ur katastroffonden. Lönerna för Röda Korsets övriga personal i Finland finansieras från flera olika källor, till exempel med hjälp av intäkter från försäljningen av Finlands Röda Kors produkter, medlemsavgifter samt bidrag från olika ministerier och social- och hälsoorganisationernas understödscentral, STEA.

I Finland stödjer Röda Korsets anställda de frivilliga i deras uppgifter. Själva biståndsarbetet utförs i Finland av de frivilliga, med några få undantag. Sådana är till exempel uppgifter under kriser som kräver psykologutbildning.

Röda Korsets och Röda Halvmånens frivilliga runtom i världen deltar frivilligt, av vilja att hjälpa.

Katastroffondens regler och stränga tillsyn reglerar hur de donerade pengarna används. Finlands Röda Kors redovisning revideras projektvis varje år, och även av Röda Korsets övriga nationella föreningar förutsätt årlig revision. Eftersom Röda Korsets internationella rörelse är aktiv i nästan alla länder i världen, och då varje land har sin egen verksamhetskultur, är riskhantering viktigt.

Vi analyserar våra samarbetsparter, bedömer deras förmåga att övervaka att medlen används på rätt sätt och övervakar dem även själva. Om verksamheten inte motsvarar våra förväntningar hjälper vi vår partner att utveckla sin verksamhet. Om inte heller det hjälper drar vi oss ur samarbetet. Även det är en del av Röda Korsets utvecklingssamarbete.

På en del ställen har Finlands Röda Kors en egen permanent representant, på andra ställen gör vi kontrollbesök en gång per år eller oftare vid behov.

Om ett objekt har en extern finansiär besöker en representant för finansiären biståndsobjektet för att kontrollera att det som rapporterats stämmer och att pengarna har använts på överenskommet sätt.

Vi övervakar även noggrant att biståndsmaterialen går till de som lider störst nöd.

Ta frimodigt kontakt

Vi hjälper gärna i frågor som gäller bidragsgivning av företag och företagsprodukter.

Vänligen kontakta oss på lahjoitukset@rodakorset.fi eller per telefon på 020 701 2192 (må–fr kl. 8.30–16).