Hungerdagen för företag

Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti
Fotograf: Marjaana Malkamäki / Suomen Punainen Risti

Hungerdagen för företag

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Under Hungerdagen samlar vi in bidrag till Finlands Röda Kors katastroffonden. Din hjälp behövs hos de allra mest utsatta både i Finland och utomlands.

Observera att ditt företag får tillgång till material om Hungerdagen genom att donera minst 500 euro.

Tack för att du bryr dig.

Klicka på Fortsätt 👇 och ge ett bidrag!

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Tack för medverkan i Hungerdagsinsamlingen. Nästa Hungerdagsinsamlingen är i hösten 2022. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 22.-24.9.2022.

Röda Korsets frivilliga hjälper snabbt och effektivt där hjälpen behövs som mest: de hjälper offer för naturkatastrofer och krig ute i världen eller människor i Finland som drabbats av en plötslig olycka.

Bli en hjälpare du också och se till att det finns hjälp att få även framöver.

Bry sig. Delta. Hjälp.

För företag är det ett sätt att göra tillsammans gott genom att delta i Hungerdagsinsamlingen.

Att delta i bössinsamlingen höjer lagandan. Att ge ett bidrag till insamlingen möjliggör i sin tur hjälp i Finland och världen över.

Det är enkelt att starta en nätinsamling, och genom en sådan har ert företag eller samfund möjlighet att visa också för intressenter att ni är med och hjälper.

Under Hungerdagen samlar vi in obundna medel till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av katastroffonden kan Röda Korset mycket snabbt hjälpa där behovet av hjälp är som störst.

Finlands Röda Kors kan ta hjälp effektivt och pålitligt fram på grund av hjälpkedjan som består av finländska frivilliga och internationell nätverk som permanent är närvarande i nästan alla länder i världen.

Företag som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en del av den här unika hjälpkedjan.

Så här kan företag delta i

Genom att ge ett bidrag till Hungerdagen gör ni det möjligt för oss att med stöd av katastroffonden hjälpa dem som behöver mest hjälp. Det är ett viktigt meddelande både till ert företags anställda och till era samarbetspartner.

På den här webbplatsen kan ni genast ge ett bidrag eller beställa en faktura på valfritt bidragsbelopp.

Ni kan grunda en egen insamlingen i företagets namn på nätet och på det här sättet möjliggöra deltagandet för personal, instressentgrupper och kunder i Hungerdagen.

I nätbössen kan samlas donationer under september och oktober. Det är värt att lyfta fram den digitala insamlingen i sociala medier, de interna kommunikationskanalerna och på er webbplats. ​

Det är snabbt och lätt att grunda en insamling. Läs anvisningarna för digital insamling

Ditt företag kan delta i Hungerdagen även genom att informera företagets intressenter om insamlingen.

Företag som donerat minst 500 euro kan

Materialen om Hungerdagen är ett utmärkt sätt att förmedla ert företags värden.

Följ Röda Korset i sociala medier:

Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn

Vi genomför Hungerdagen tillsammans.
Vi stöder varandra. Alltid.