24.01.2024

”Livet går vidare trots allt”

Ari Seppälä
Fotograf: Ville Palonen / Suomen Punainen Risti

Våren 2022 såg Ari Seppälä på nära håll människors häpnadsväckande stora uthållighet i en kris.

Finlands Röda Kors biståndsarbetare är professionella inom sin bransch och hjälper till vid kriser och katastrofer i olika delar av världen. De kan skickas på olika biståndsuppdrag med hjälp av medel som samlats in till Finlands Röda Kors katastroffond.

En av dem är Ari Seppälä som arbetade i biståndsoperationen i Ukraina våren 2022. Som biståndsarbetare har Seppälä på nära håll sett människors häpnadsväckande stora uthållighet i en kris.

– I en dylik kris, oavsett om den är orsakad av människor eller en naturkatastrof, är det alltid fantastiskt att se hur livet går vidare trots allt, även om man förlorar mycket på en gång: det normala arbetet, bostaden, skolor och hobbyer. 

Seppälä berättar att han under sin utstationering i våras träffade många lokala arbetstagare som hade kommit från östra Ukraina till landets västra delar. De arbetade i Röda Korsets biståndsverksamhet till exempel som chaufförer eller tolkar.

– I det här fallet åkte barnen och fruarna ofta utomlands, och arbetstagarna berättade hur glada de är när barnen fått nya kompisar och kunnat gå i skolan. Det finns i alla fall ett hopp om detta, berättar Seppälä om sina samtal med de lokala arbetstagarna.

Fälterfarenhet ger säkerhet i att åka till ett krisområde

Att åka till Ukraina i våras gjorde inte Seppälä särskilt betänksam. Han har hunnit skaffa sig erfarenhet från olika Röda Korsets biståndsoperationer, såsom Dubai, Tadzjikistan, Zimbabwe och Irak.

– Jag har besökt många platser redan tidigare. Naturligtvis står det allt möjligt i nyheterna om saker som hänt där [i Ukraina] och vad som pågår där, men jag trodde inte att det skulle vara mer utmanande, svårt eller osäkert än på någon annan plats där jag varit tidigare, konstaterar Seppälä från sitt hem i Sodankylä.

– Kanske var någon av familjemedlemmarna oroliga, som pappa eller mamma, men det var inte jag.

Visst kan man arbeta även i en lite lättare miljö.
Ari Seppälä

På det hela taget har Seppälä ett praktiskt förhållningssätt till biståndsarbetet vid kriser och katastrofer. Han beskriver sin egen attityd som en ingenjörsattityd.

– Visst kan man arbeta även i en lite lättare miljö, men jag ser det som arbete, och det är så man måste förhålla sig till saken, konstaterar Seppälä med erfarenhet i rösten.

– Men det är klart att man måste ha mer motivation än att bara åka för att arbeta.

Logistikerna sköter om att den materiella hjälpen når fram till dem som behöver hjälp

Seppälä är logistiker till yrket. I biståndsoperationen i Ukraina ingick han i ett nio personers logistikteam som verkade i Lviv i Ukraina och i Lublin i Polen. I båda länderna arbetade han som teamledare.

Logistikens uppgift i en biståndsoperation är att se till att biståndsartiklarna når fram, till exempel att organisera transporter och distribution.

– Vi tog hand om ett ganska stort lager i Polen och organiserade transporter därifrån vidare till de hjälpbehövande. Som teamledare fördelade jag uppgifter inom mitt eget team. En mycket viktig sak är att koordinera den egna verksamheten med övriga aktörer. Även rapporteringen är viktig.

Påhängsvagnar fulla med biståndsartiklar åkte från lagret i Lublin till olika delar av Ukraina och till den polska gränsen. På plats sköttes distributionen av de lokala Röda Korsen som också känner till de lokala förhållandena och behoven bäst.

– Polska Röda Korset och ukrainska Röda Korset har en stor roll i att organisera distributionerna. Utgående från deras behov går dessa [biståndsartiklar] i allmänhet till distributionsställena.

Kuvassa avustustarvikkeita Puolan varastolla maaliskuussa 2022 matkalla kohti Ukrainaa.
Kuvassa avustustarvikkeita Puolan varastolla maaliskuussa 2022 matkalla kohti Ukrainaa. Fotograf: Caroline Haga / Punaisen Ristin kansainvälinen liitto

Omfattningen av den ukrainska operationen skiljer sig från tidigare biståndsoperationer.

Som biståndsarbetare har Seppälä sett många naturkatastrofer och kriser på nära håll. Enligt honom skiljde sig biståndsoperationen i Ukraina ganska mycket från tidigare operationer där han har deltagit.

– Först och främst för att verksamheten är mycket omfattande. Det är verkligen många som har blivit tvungna att ge sig iväg hemifrån. För det andra, kom det som en överraskning även för mig själv, hur stort område Ukraina är. Avstånden är långa. Människorna som kom över gränsen kom till olika områden: Till Moldavien, Rumänien, Ungern, Polen, direkt över den ukrainska gränsen. Området inom vilket vi arbetar är mycket stort.

Enligt Seppälä skiljer sig operationen i Ukraina också från uppgifterna i biståndsoperationer efter en jordbävning eller översvämning genom att händelserna inte är över på en gång: de fortsätter och utvecklas hela tiden.

Hjälpbehovet har varit enormt under krisen i Ukraina, och man har försökt att svara på alla begäran. Under våren skickades stora mängder materialhjälp från Röda Korsets lager, såsom filtar, madrasser, drycker, mat, samt färdiga paket med hygienartiklar för familjer.

– I bästa fall kunde 10–15 långtradarlass åka iväg från lagren varje dag. En påhängsvagn rymmer till exempel 2 500 hygienpaket, säger Seppälä.

Att träffa yrkesfolk som kommer från olika bakgrunder ger mycket

Enligt Seppälä är alla biståndsoperationer olika, och först när man är på plats ser man vad arbetet kommer att bestå av. Överraskningar och att lösa problem relaterade till dem gör biståndsarbetet intressant.

Det mest minnesvärda är dock mötena med andra människor.

– Det allra bästa med enheten inom katastrofberedskapen för logistik är att man alltid lär sig något nytt när det finns fantastiska yrkespersoner från olika bakgrunder på plats. Det ger väldigt mycket, konstaterar Seppälä.