Hjälp till offren för Ukrainakrisen

Fotograf: URCS
Fotograf: URCS

Hjälp till offren för Ukrainakrisen

Typer av bidragsgivare
Välj rätt värde
Välj rätt värde

Miljontals människor i Ukraina har förlorat sina hem, och det råder brist på förnödenheter – vatten, uppvärmning och hälsovård. Människornas psykiska hälsa sätts på prövning. Du kan hjälpa.

Med ditt stöd kan Röda Korset dela ut hjälp till offren för Ukraina krisen.

Ange rätt värde

Välj betalningssätt

Som givare skyddar du de mest utsatta. Hjälp behövs både av människor i Ukraina och i länder dit människor har flytt.

Alternativa sätt att donera till stöd för Ukrainakrisens offer

  • skicka meddelandet SPR25 till numret 16499 (25 €)
  • med MobilePay till numret 11646

Kontoinformation

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 6020.

Din donation hjälper att:

  • finansiellt stödja Röda Korsets internationella biståndsoperationer
  • säkerställa tillgång till vatten och tak över huvudet för dem som behöver det
  • utbilda frivilliga och utveckla verksamheten vid Ukrainska Röda Korsets lokalavdelningar
  • stödja primärvård samt fysisk och psykisk rehabilitering av dem som drabbats av konflikten
  • utveckling av sociala tjänster i Ukraina

Finlands Röda Kors stöder Internationella Röda Korsets nödvädjan om att stärka Röda Korsets beredskap i Ukraina och dess närområden för humanitärt bistånd på plats.

Hjälpen levereras av det lokala Röda Korset och Internationella Röda Korset. Foto: Bernard van Dierendonck / IFRC

Vi har stöttat dem som drabbats av konflikten i Ukraina genom att skicka biståndsarbetare, ekonomiskt stöd, boende och medicinsk utrustning, en hälsoklinik och tio mobila hälsoenheter. Vi stöder skyddshems- och inkvarteringsanordnare med kontantstöd.

Behovet av hjälp är fortfarande enormt

Både de som bor i Ukraina och de som har flytt från Ukraina kommer fortfarande att behöva hjälp flera år efter att striderna en dag är över.

Foto: URCS

Många har inte bara förlorat sina hem och nära och kära, utan också sitt levebröd. I synnerhet behoven av primärvård, fysisk och psykisk rehabilitering och utkomst kommer att fortsätta under lång tid framöver.

Vi hjälper till så länge det behövs hjälp

Vi stöder ukrainska Röda Korset så länge det behövs hjälp. Vårt stöd omfattar bland annat utbildning av frivilliga, utveckling av socialtjänster och ekonomisk uppföljning.

Exempel på hjälp

  • För 5 euro kan du få 250 vattenreningstabletter.
  • För 20 euro kan du få ett liggunderlag och 2 filtar till en person som har flytt från sitt hem.  
  • För 60 euro får en familj på fyra personer som flytt från sitt hem liggunderlag och filtar.
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina
Följ vårt arbete att hjälpa dem som lider av krisen i Ukraina