En pojke med Hungerdagens insamlingsbössa

Hungerdagen i er skola

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

På Hungerdagen kan eleverna inverka på frågor både i Finland och i världen med sina egna handlingar. Insamlingen erbjuder ett utmärkt tillfälle att reflektera över hur vi kan hjälpa och stödja varandra när en olycka inträffar.

Elever som deltar i Hungerdagsinsamlingen är en aktiv del av hjälpkedjan. Välkommen med!

Tips för skolornas Hungerdag

Du hittar ett infopaket med Hungerdagstema från vår läromedelstjänst.

Du kan utnyttja paketet till exempel morgonsamlingar. Med hjälp av infon kan du också berätta för eleverna eller föräldrarna om insamlingen. 

Från vår läromedelstjänst hittar du lättanvända och kostnadsfria digitala Hungerdagsmaterial för lågstadieskolor och högstadieskolor.

Med hjälp av materialet kan du hantera Hungerdagsteman mångsidigt genom att använda text-, bild- och videomaterial samt olika uppgifter.

Det finns till och med många extra uppgifter för övriga lektioner. Med hjälp av dem kan du skapa till exempel en mer omfattande temavecka eller en mångsidig inlärningshelhet.

Helheten passar för både när- och distansundervisningen.

Exempel från materialet:

 • Kort inledning om varför och vem Röda Korset hjälper.
 • Diskussionsuppgifter om betydelsen av att hjälpa och få hjälp.
 • Berättelser från världen: Tyfonens förödelse på Filippinerna, skolgång mitt i värsta torkan i Swaziland och hygienkunskap i Malawi.
 • Extra funktionellt material: ritning, pyssel och ordkonst.

Grunda en digital insamling och samla in bidrag från elevernas och lärarnas närstående.

 • Medel från den digitala insamlingen behöver inte betalas in efter insamlingen. Pengarna går direkt till katastroffonden.

Arrangera en bössinsamling i skolan eller skaffa medel genom att hålla ett disco, en basar eller ett rekreationsevenemang.

 • Låna insamlingsbössor i plast och övriga tillbehör från den närmsta frivilliga.
  • Kontakta distriktsbyrån och kontrollera vem som organiserar insamlingen på din ort.
  • Du kan också fråga efter Hungerdagsaffischer och tack-klistermärken.
  • Den frivilliga som du återlämnar insamlingstillbehören till sköter om inbetalningen av de insamlade medlen.

Ta eleverna för att samla in utanför skolan med Röda Korsets frivilliga.

 • Kontakta distriktsbyrån och kontrollera vem som organiserar insamlingen på din ort.
 • Den frivilliga som du lånar insamlingstillbehören av tar hand om inbetalningen av de insamlade medlen från bössorna.

Insamlingen ger inte det önskade resultatet om inte bidragsgivarna är medvetna om den.

Kom alltså ihåg att berätta åt elevernas föräldrar och närstående om insamlingen i god tid. Du kan ladda ner färdiga informationsbrev, Wilma-meddelanden och övrigt material från materialbanken.

Det lönar sig också att stödja den digitala insamlingen med flitig kommunikation:

 • Sätt ett rimligt mål för insamlingen. Både insamlarna och bidragsgivarna får ett gott humör av att målet nåtts.
 • Dela länken till den digitala insamlingen upprepade gånger och uppmuntra till att ge bidrag.
 • Berätta för bidragsgivarna om insamlingens mål.
 • Tacka för bidragen och berätta om det uppnådda resultatet.
 • Det lönas att sätta ett boägg i insamlingen, det befrämjar bidragsgivningen.
  OBS! Om du vill ge ett bidrag till insamlingen genast efter att du grundat den, kom ihåg att först logga ut från webbinsamlingens administrationssida, och ge först sedan bidraget.

 

I skolan Martionkallion koulu plockade eleverna blåbär på en gymnastiklektion och bakade blåbärsmuffins på en lektion i huslig ekonomi. De såldes i skolans interna basar. Projektet samlade in hela 500 euro till Hungerdagsinsamlingen.

Skolan Pori lyceum arrangerade en traditionell dagsverkesdag och valde Hungerdagsinsamlingen som mål.

Eleverna skaffade sig en arbetsplats eller stannade hemma för att göra t.ex. trädgårds- eller hushållsarbete. Målet var att få en lön på cirka 10 euro per person. Extra bidrag var också möjliga.

Själva insamlingen genomfördes behändigt med digital insamling. Dagsverkesinsamlingen var en stor framgång och frambringade över 2 000 euro till Hungerdagen.

Fotograf: Tero Älli

I skolan Munkkiniemen yhteiskoulu höll man ingen traditionell bössinsamling på grund av coronan. Istället grundades en digital insamling.

Eleverna lyfte fram insamlingen på många sätt:

 • genom att hålla morgonsamlingen via skolans högtalare 
 • genom att utmana skolans personal att delta i insamlingen
 • genom att göra berättande publikationer om insamlingen i sociala mediekanaler
 • genom att sätta upp affischer på skolväggarna som berättar om insamlingen
 • genom att skapa ett Kahoot-spel med Hungerdagstema, som man spelade i början av lektionerna
 • genom att ha diabildspresentation om Hungerdagen rullande i skolmatsalen

Insamlingens popularitet var en glad överraskning. Målet på 1 000 euro nåddes på drygt en vecka.

Bidragsgivarna säger att det är lätt att delta i insamlingen. Skolan Munkkiniemen yhteiskoulu tänker även i framtiden använda digital insamling vid sidan om bössorna.

 

Genomför Hungerdagsinsamlingen i din skola på så vis att eleverna inte råkar i ojämlik ställning på grund av det. Det är bra att placera insamlingspunkten på en plats som är tillgänglig och trygg, så att alla kan delta i insamlingen.

Det är alltid lärarna eller övrig personal i skolan som ansvarar för insamlingsbössorna och övriga insamlingsredskap. Om ni utför insamling utanför skolan ska eleverna i årskurs 1–6 alltid färdas med en vuxen. Högstadieeleverna kan samla in parvis.

Skolans Hungerdagsinsamling omfattas av Röda Korsets insamlingstillstånd och alla insamlade medel ska betalas till organisationen.

Kom ihåg att tacka insamlarna och bidragsgivarna när insamlingen är över.

Du kan ladda färdiga diplom, informationsbrev och Wilma-meddelanden från materialbanken.

När man tackar är det också ett bra tillfälle att berätta vilket resultat insamlingen gav.

 • Du ser resultatet av den digitala samlingen i realtid på insamlingssidan.
 • Summan av pengarna som samlas in i platsbössor får du reda på av den frivilliga du lånade bössorna av. Obs! Kom ihåg att i förväg komma överens med den frivilliga om att meddela om resultatet.

Varje skola som deltar i Hungerdagsinsamlingen är med i en tävling där priset är en resa till startpunkten för Röda Korsets biståndsmaterial, logistikcentralen i Tammerfors.

I resan ingår introduktion i praktisk katastrofhjälp, biståndsmaterial och fältsjukhus, bussresa för cirka 40 personer samt lunch.

Vinnarskolan kontaktas när Hungerdagsinsamlingen har avslutats för att överenskomma om researrangemangen.

Bekanta dig med tävlingsanvisningarna

Så här hjälper Hungerdagsbidragen
Vi stöder varandra. Alltid.
Så här hjälper bidragen till Hungerdagen utomlands
Två tallrikar majsgröt räddar familjen från hunger

Information om Hungerdagsinsamlingen

Under Hungerdagen samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Bidragen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de användas snabbt där var hjälpbehovet är störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel efter naturkatastrofer: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande.

Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

I Finland används bidragen från Hungerdagen för att stödja utbildningen av frivilliga och upprätthålla beredskap för att svara effektivt på olika kriser. Exempel på plötsliga olycks- och störningssituationer är eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

För varje euro som donerats till katastroffonden går minst 80 cent till biståndsmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent.

Insamlingskostnaderna består av anskaffning av insamlingsredskap, såsom insamlingsbössor och västar, av insamlingssäkerhet och kommunikation. Katastroffondens regler och stränga tillsyn har kontroll över hur de donerade pengarna används.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

Ute i världen:

 • 3 €: Fyra kilo ris för en familj i Somalia
 • 6 €: Tio tallrikar majsgröt för barn och deras skötare på ett daghem i Malawi.
 • 10 €: En mångsidig måltid för en familj på sex personer i Somalia
 • 20 €: Två hygienpaket för flickor i Malawi. Paketen ger möjlighet att gå i skolan även under menstruationen.

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 180 €: kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i hemlandet

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

I november 1980 sjöd det av liv i Pälkäne. Röda Korsets avdelning i Pälkäne hade utmanat hela byn att spara in på matkostnaderna under en dag och skänka de pengar de sparat till hungrande i Afrika. Man använde många olika insamlingsmetoder, bland annat bössinsamling, soppförsäljning och kyrkokonsert.

Insamlingen inleddes under ovanliga förhållanden, eftersom en tidningsstrejk gjorde det svårt att informera om den. Med skoleleverna spreds budskapet om insamlingen ändå till över tusen hem, och jippot lyckades över förväntan.

Redan följande år blev det nationellt och fick namnet Hungerdagen. Numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Över 100 miljoner euro har samlats in genom Hungerdagen. Otaliga människor, både ute i världen och i Finland, har fått hjälp.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Kan vi stå till hjälp?

Kontakta distriktsbyrån, så får du veta vem som organiserar insamlingen på din ort.

Om du har en allmän fråga om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, hjälper centralbyrån dig per e-post.