En pojke med Hungerdagens insamlingsbössa

Hungerdagen i er skola

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Vi hjälper och jobbar tillsammans. Kom med! Runt omkring oss sker allt möjligt tråkigt, men det finns ett fungerade sätt att hjälpa: Hungerdagsinsamlingen.

Följande Hungerdagsinsamling ordnas i september. En bössinsamling ordnas runt om i Finland under perioden 26–28.9.2024.

Hungerdagen ger elever en utmärkt chans att påverka genom sina egna handlingar både i Finland och utomlands. Vi vill i synnerhet uppmuntra elever att arbeta tillsammans, pröva att hjälpa och lära sig nyttiga kunskaper om människo- och vänrelationer.

Här nedan ser du olika alternativ för att genomföra en insamling samt länkar till färdiga material. Varmt välkommen!

Tips för skolornas Hungerdag

Den bästa insamlingsresultatet nås i samarbete med Röda Korsets frivilliga.

Du hittar deras kontaktinfo i Hungerdagsbrevet, som skickas till din skola in slutet av Augusti. Du kan också kontakta distriktsbyrån, så får du veta vem som organiserar insamlingen på din ort.

Om du har en allmän fråga om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, hjälper centralbyrån dig per e-post.

Insamlingen ger inte önskat resultat om inte elevernas föräldrar eller närmaste krets känner till den. Kom ihåg att skicka hem information om insamlingen i god tid.

Du kan ladda ned färdiga informationsbrev, Wilma-meddelanden och övrigt material från vår materialbank.

Om du vill hålla en morgonsamling i samband med Hungerdagsinsamlingen kan du utnyttja informationspaketen som finns i vår materialbank.

Med hjälp av informationspaketen kan du också berätta om insamlingen för eleverna eller föräldrarna.

 

Delta i Hungerdagen genom att i skolan ordna en basar, ett disco eller ett utomhusevenemang. Donera intäkterna från evenemanget till insamlingen.

Till exempel vid skolan Martionkallion koulu plockade eleverna blåbär på en gymnastiklektion och bakade blåbärsmuffins på en lektion i huslig ekonomi. De såldes i skolans interna basar. Projektet inbringade 500 euro.

Ni kan också ordna en bössinsamling på skolan. Gör så här:

 • Kontakta distriktsbyrån och kontrollera vem som organiserar insamlingen på din ort.
 • Du kan låna insamlingsbössor i plast och övrigt material av frivilliga på din ort.
 • Vid behov kan du också be om Hungerdagen-affischer och tack-dekaler.

Redovisning av pengarna: Den frivilliga som du återlämnar insamlingstillbehören till sköter om redovisningen av de insamlade medlen till Röda Korset.

När du väljer katastroffonden som mål för Dagsverksinsamlingen i september eller oktober räknas lönerna som en del av Hungerdagsinsamlingens resultat. 

Elever i högstadiet eller på andra stadiet söker ett jobb för en dag vid ett lokalt företag eller arbetar hemma.

Lågstadieelever kan göra ett anpassat dagsverke. Då gör eleverna under fritiden ett litet hem- eller gårdsjobb som läraren har bestämt ett pris för.

Redovisning av pengarna: Föräldrarna och arbetsgivarna betalar dagsverkeslönerna antingen som kontoöverföringar eller med MobilePay direkt till Röda Korset.

Läs instruktionerna för dagsverket.

Grunda en digital insamling för Hungerdagen och samla in bidrag från elevernas och lärarnas närstående.

Se anvisningar om att grunda och ändra en insamling.

Det lönar sig att stödja den digitala insamlingen genom att informera mycket om den:

 • Sätt ett rimligt mål för insamlingen. Både insamlarna och bidragsgivarna får ett gott humör av att målet nåtts.
 • Det lönar sig att sätta en grundplåt i insamlingen, det befrämjar bidragsgivningen.
 • Dela länken till insamlingen upprepade gånger i sociala medier och per e-post.
 • Berätta för bidragsgivarna om insamlingens mål och uppmuntra att ge ett bidrag.
 • Tacka för bidragen och berätta om det uppnådda resultatet.

OBS! Om du genast när du grundar insamlingen vill ge ett bidrag till den ska du komma ihåg att först logga ut från sidan för den insamlingsansvariga och ge ditt bidrag först därefter.

Redovisning av pengarna: Den digitala insamlingens resultat överförs automatiskt till Röda Korset.

Kom överens med Röda Korsets frivilliga om hur eleverna kan delta i insamlingsevenemanget utanför skolan.

En lämplig insamlingsplats för eleverna är till exempel framför en butik nära skolan eller i aulan i ett köpcentrum i närheten.

Kontakta närmaste distriktsbyrå och ta reda på vem som organiserar insamlingen på din ort.

Redovisning av pengarna: Den frivilliga som du kommer överens om insamlingen med sköter om redovisningen av de insamlade medlen.

I skolan Martionkallion koulu plockade eleverna blåbär på en gymnastiklektion och bakade blåbärsmuffins på en lektion i huslig ekonomi. De såldes i skolans interna basar. Projektet samlade in 500 euro till Hungerdagsinsamlingen.

 

Skolan Pori lyceum arrangerade en traditionell dagsverkesdag och valde Hungerdagsinsamlingen som mål.

Eleverna skaffade sig en arbetsplats eller stannade hemma för att göra t.ex. trädgårds- eller hushållsarbete. Själva insamlingen genomfördes behändigt med digital insamling. Dagsverkesinsamlingen var en stor framgång och frambringade över 2 000 euro till Hungerdagen.

 

I skolan Munkkiniemen yhteiskoulu höll man ingen traditionell bössinsamling. Istället grundades en digital insamling.

Eleverna lyfte fram insamlingen på många sätt:

 • genom att hålla morgonsamlingen via skolans högtalare 
 • genom att utmana skolans personal att delta i insamlingen
 • genom att göra berättande publikationer om insamlingen i sociala mediekanaler
 • genom att sätta upp affischer på skolväggarna som berättar om insamlingen
 • genom att skapa ett Kahoot-spel med Hungerdagstema, som man spelade i början av lektionerna
 • genom att ha diabildspresentation om Hungerdagen rullande i skolmatsalen

Insamlingens popularitet var en glad överraskning. Målet på 1 000 euro nåddes på drygt en vecka. Skolan Munkkiniemen yhteiskoulu tänker även i framtiden använda digital insamling vid sidan om bössorna.

 

Genomför Hungerdagsinsamlingen på skolan så att eleverna inte hamnar i ojämlik position på grund av den.

Om du genomför bössinsamlingen på skolan ska du placera bössan på en plats där alla som önskar det kan delta i insamlingen tryggt och utan hinder. Det är alltid lärarna och den övriga personalen i skolan som ansvarar för insamlingsbössorna och övriga insamlingsredskap.

Om ni utför insamling utanför skolan ska eleverna i årskurs 1–6 alltid färdas med en vuxen. Högstadieeleverna kan samla in pengar parvis, studerande på andra stadiet självständigt.

Skolans Hungerdagsinsamling omfattas av Röda Korsets insamlingstillstånd och alla insamlade medel ska betalas till organisationen.

I vår läromedelstjänst hittar du behändiga och avgiftsfria digitala material som du om du önskar kan utnyttja i samband med insamlingen.

Det finns text-, bild- och videomaterial samt olika uppgifter med anknytning till global fostran. Läromaterialen passar för studerande i alla åldrar.

Med hjälp av materialen kan du skapa till exempel en mer omfattande temavecka eller en mångsidig inlärningshelhet.

Exempel från materialet:

 • Kort inledning om varför och vem Röda Korset hjälper.
 • Diskussionsuppgifter om betydelsen av att hjälpa och få hjälp.
 • Berättelser från världen: Förödelse efter en taifun i Filippinerna, skolgång mitt i torkan i Swaziland och hygienundervisning i Malawi.
 • Extra funktionellt material: tecknande och pyssel, kodning och ordkonst.

Kom ihåg att tacka insamlarna och bidragsgivarna när insamlingen är över.

Du kan ladda ned färdiga diplom, infobrev och Wilma-meddelanden från materialbanken.

När man tackar är det också ett bra tillfälle att berätta vilket resultat insamlingen gav.

 • Summan av pengarna som samlas in i platsbössor får du reda på av den frivilliga du lånade bössorna av. Obs! Kom ihåg att i förväg komma överens med den frivilliga om att meddela om resultatet.
 • Du kan höra dig för om resultatet av Dagsverket efter insamlingen på adressen keraykset@redcross.fi
 • Du ser resultatet av den digitala insamlingen i realtid på insamlingssidan.

Information om Hungerdagsinsamlingen

Under Hungerdagen samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Bidragen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de användas snabbt där var hjälpbehovet är störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel efter naturkatastrofer: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande.

Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

I Finland används bidragen från Hungerdagen för att stödja utbildningen av frivilliga och upprätthålla beredskap för att svara effektivt på olika kriser. Exempel på plötsliga olycks- och störningssituationer är eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

Av varje euro som donerats till katastroffonden går minst 80 cent till hjälpmålet. Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent.

Insamlingskostnaderna består av anskaffning av insamlingsredskap, såsom insamlingsbössor och västar, av insamlingssäkerhet och kommunikation. Katastroffondens regler och stränga tillsyn har kontroll över hur de donerade pengarna används.

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 180 €: kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Beredskapsenhet på släpvagn: När frivilliga hjälper i en nödsituation hämtar de en mobil beredskapsenhet till platsen. Det finns enheter runtom i Finland och de utrustas med hjälp av donationer från katastroffonden:

 • 5 €: En filt
 • 13 €: En bensindunk av metall
 • 87 €: Bårar för skadade
 • 149 €: En sladdlös borrmaskin

Ute i världen:

 • 9 €: ett matpaket åt en familj för en vecka i ett katastrofområde
 • 17 €: en moderskapsförpackning till centrum av en kris
 • 60 €: antibiotika åt trettio barn

Ett fältsjukhus kan skickas till krisområden var som helst i världen. Sjukhusutrustning skaffas med bidrag:

 • 4,4 €: järntillskott åt en som förlossat
 • 100 €: ett syset för sår
 • 620 €: Otoskopset med tillbehör för ett år
 • 4 100 €: patientmonitor med tillbehör till operationssal
 • 29 000 €: operationsbord med tillbehör

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i Finland

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

I november 1980 sjöd det av liv i Pälkäne. Röda Korsets avdelning i Pälkäne hade utmanat hela byn att spara in på matkostnaderna under en dag och skänka de pengar de sparat till hungrande i Afrika. Man använde många olika insamlingsmetoder, bland annat bössinsamling, soppförsäljning och kyrkokonsert.

Insamlingen inleddes under ovanliga förhållanden, eftersom en tidningsstrejk gjorde det svårt att informera om den. Med skoleleverna spreds budskapet om insamlingen ändå till över tusen hem, och jippot lyckades över förväntan.

Redan följande år blev det nationellt och fick namnet Hungerdagen. Numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Hungerdagsinsamling i Pälkäne 26.11.1981 Fotograf: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Nästan 100 miljoner euro har redan samlats in genom Hungerdagen. Otaliga människor, både ute i världen och i Finland, har fått hjälp.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Kan vi stå till hjälp?

Kontakta distriktsbyrån, så får du veta vem som organiserar insamlingen på din ort.

Om du har en allmän fråga om Hungerdagen eller Röda Korsets verksamhet, hjälper centralbyrån dig per e-post.

 

Behöver du tips för planeringen av lektioner och evenemang?