14.09.2023

Under Hungerdagen kan man t.ex. hjälpa till genom att kalasa

Två unga flickor säljer muffins till förmån för Hungerdagen. Den ena av flickorna lägger mynt i insamlingsbössan.
Fotograf: Joonas Brandt

Muffinskiosken visade sig vara en succé.

Blåbär omvandlades till hjälp

Hungerdagen bjuder på en lysande möjlighet att hämta omväxling till inlärningsmiljön och förstärka elevernas samverkan och aktiva medborgarskap.

Eleverna kan samla in pengar via webben eller traditionellt genom bössinsamling. Många skolor arrangerar även basarer eller andra evenemang och donerar inkomsterna av dessa till insamlingen.

I Martinkallion koulu i Esbo upptäckte man i fjol att högstadieeleverna går med på en skogspromenad om de lockas till att plocka blåbär till muffins.

Plockandet av blåbär och bakandet av muffins handlar om mer omfattande hjälp än givandet av en euro till insamlingen.
Simo Juntunen, rektor

Under lektionen i huslig ekonomi bakade man muffins av blåbären, som sedan framgångsrikt såldes på rasten. Projektet krävde samarbete mellan elever och lärare, men gav Hungerdagsinsamlingen hela 500 euro.

Ett av projektmålen var enligt Simo Juntunen, rektor, att öka på de gemensamma sysslorna. Han ville att eleverna skulle märka att man genom att ge av sin egen tid och kunskap kan hjälpa andra.