Röda Korsets bössinsamlare

Vad är Hungerdagen?

Ge ett bidrag
Fotograf: Suvi-Tuuli Kankaanpään / Punainen Risti

Hungerdagen är en nationell insamling som ordnas av Finlands Röda Kors med hjälp av frivilliga varje år i september. Under Hungerdagen samlas så många bidrag som möjligt in, så att Röda Korset kan hjälpa så många krisdrabbade som möjligt var som helst i världen eller i Finland. Genom att delta i insamlingen hjälper du tillsammans med oss nu och i morgon.

Behovet av hjälp kan orsakas av en plötslig naturkatastrof, en olycka, en konflikt eller en epidemi. Basbehoven hos människor mitt i nöden är alltid desamma: först behövs vatten, mat och skydd. Ofta även hälso- och sjukvård samt psykiskt stöd.

Just nu behövs det akut hjälp i jordbävningszonen i Marocko, i Libyen och i Östafrika, samt i Afghanistan. I Östafrika lider människorna av den värsta torkan på årtionden. Den humanitära krisen i Afghanistan har förvärrats betydligt under de senaste två åren.

Information om Hungerdagsinsamlingen

Hungerdagen är en insamling av Finlands Röda Kors som ordnas varje år i september. Hungerdagen föddes när frivilliga Mailis Korhonen i Pälkäne kom på idén om ett ”penninginsamlingstalko för alla i Pälkäne”.

I november 1980 sjöd det av liv i Pälkäne. Röda Korsets avdelning i Pälkäne hade utmanat hela byn att spara in på matkostnaderna under en dag och skänka de pengar de sparat till hungrande i Afrika. Man använde många olika insamlingsmetoder, bland annat bössinsamling, soppförsäljning och kyrkokonsert.

Insamlingen inleddes under ovanliga förhållanden, eftersom en tidningsstrejk gjorde det svårt att informera om den. Med skoleleverna spreds budskapet om insamlingen ändå till över tusen hem, och jippot lyckades över förväntan.

Redan följande år blev det nationellt och fick namnet Hungerdagen. Numera ordnas det på nästan varje ort i Finland.

Hungerdagsinsamling i Pälkäne 26.11.1981 Fotograf: Suomen Punaisen Ristin kuva-arkisto

Nästan 100 miljoner euro har redan samlats in genom Hungerdagen. Otaliga människor, både ute i världen och i Finland, har fått hjälp.

Den första Hungerdagsinsamlingen ordnades för att hjälpa offer för hungersnöd i östra Afrika. Därifrån kommer namnet Hungerdagen. Då uppmuntrade Hungerdagen människor att äta lättare en dag och skänka pengarna de sparat till insamlingen. ​

​I dag kan man tillbringa Hungerdagen hur man vill och det är inte förbjudet att äta gott. Idén bakom Hungerdagen är att alla ska ha tillräckligt med mat och att alla hjälpbehövande i nöd ska få hjälp.

Under Hungerdagen samlar vi in pengar till Röda Korsets katastroffond. Bidragen öronmärks inte på förhand för något visst objekt. Därför kan de användas snabbt där var hjälpbehovet är störst.

Hjälp behövs kontinuerligt till exempel efter naturkatastrofer: tyfoner, jordbävningar, vulkanutbrott, störtregn, översvämningar, torka och jordskred är vanliga och orsakar mänskligt lidande.

Efter en naturkatastrof delar Röda Korset ut vattendunkar, varm mat, presenningar och hygienpaket till familjerna samt ger vid behov första hjälpen och psykosocialt stöd. Röda Korset deltar även i beredskapen och återuppbyggnaden efter katastrofer. 

I Finland används bidragen från Hungerdagen för att stödja utbildningen av frivilliga och upprätthålla beredskap för att svara effektivt på olika kriser. Exempel på plötsliga olycks- och störningssituationer är eldsvådor, översvämningar och allvarliga olyckor. De frivilliga har ofta en viktig roll i att bemöta människor på ett helhetsinriktat sätt vid nödsituationer.  

Här är några exempel på vad man får för pengarna.

I Finland:

 • 50 €: utbildning i psykiskt stöd för en frivillig
 • 180 €: kläder till en person som förlorat sitt hem i en eldsvåda

Beredskapsenhet på släpvagn: När frivilliga hjälper i en nödsituation hämtar de en mobil beredskapsenhet till platsen. Det finns enheter runt om i Finland, och de utrustas även med hjälp av medel från Hungerdagsinsamlingen:

 • 5 €: En filt
 • 13 €: En bensindunk av metall
 • 87 €: Bårar för skadade
 • 149 €: En sladdlös borrmaskin

Ute i världen:

 • 9 €: Ett matpaket för en familj för en vecka
 • 17 €: Moderskapsförpackning i mitten av en katastrof

Ett fältsjukhus kan skickas till krisområden var som helst i världen. Dessa och många andra nödvändiga sjukhusredskap skaffas med insamlade medel, med din hjälp.

 • 4,4 €: Järntillskott för föderskor
 • 100 €: Sykit för sår
 • 620 €: Otoskopset med tillbehör för ett år

Det är enklast att ge ett bidrag på nätet

Betalningssätt: finländska nätbanker, kreditkorten Visa och Mastercard samt MobilePay, Pivo och Siirto.

MobilePay-bidrag

Ge ett valfritt belopp med MobilePay till numret 10900

SMS-bidrag

Ge ett bidrag på 20 € – skicka meddelandet SPR20 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 15 € – skicka meddelandet SPR till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 10 € – skicka meddelandet SPR10 till telefonnumret 16499

Ge ett bidrag på 5 € – skicka meddelandet SPR5 till telefonnumret 16499

Kontouppgifter för bidrag till Hungerdagen

Konto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Mottagare: Finlands Röda Kors. Referens: 5173.

Företagsbidrag till hungerdagen

Ge ett företagsbidrag via nätet. Du kan beställa en faktura eller betala genast. Om företaget ger minst 500 € får det en länk till Hungerdagens kommunikationsmaterial.

Bössinsamlingen för Hungerdagen ordnas 28–30.9.2023. Du behöver med identitetsbevis med bild och kläder som är lämpliga för väder.

Lokala Röda Korsets volontärer organiserar bössinsamling på nästan alla orter i Finland. Vänligen hitta mer detaljerad information i evenemangskalendern.

Evenemangskalendern

Så här grundar du en egen webbinsamling

 • Starta en egen insamling på nätet
 • Välj mål för bidraget, till exempel Hungerdagsinsamlingen 
 • Bestäm om du vill starta en vanlig insamling ("Privatperson"), eller en huvudinsamling ("Företag/Skola/Team"), under vilken du kan skapa flera team som samlar in en gemensam pott.
 • Ge din insamling ett namn och ett målbelopp.
 • Berätta varför du startat insamlingen och be folk att ge bidrag.
 • När du är klar, publicera insamlingen.
 • Dela länken till insamlingen på sociala medier, WhatsApp eller per e-post. Det kan hända att det inte räcker med en delning, så det lönar sig att dela insamlingen flera gånger.
 • Du kan se hur den gemensamma potten växer på din bidragssida.

P.S. Se vid behov våra anvisningar steg-för-steg!

Enligt katastroffondens regler får insamlingskostnaderna vara högst 20 procent. För varje euro som donerats till fonden går alltså minst 80 cent till biståndsmålet.

Insamlingskostnaderna består av kostnader för insamlingen av bidrag, till exempel tryck- och portokostnader för brev med förfrågningar om bidrag, kostnader för anskaffning av insamlingsredskap, marknadsföringskostnader samt utomstående serviceproducenters kostnader, till exempel operatörer och banker.

Ja. Till exempel personer som förlorat sitt hem i en brand behöver hjälp med att skaffa det nödvändigaste, en tandborste till att börja med. Röda Korset ger även psykiskt stöd till olycksoffer och deras anhöriga.

Under coronakrisen har det blivit mycket tydligt hur viktig beredskapen är. Medlen som samlas in på Hungerdagen hjälper oss att upprätthålla vår beredskap att agera under undantagsförhållanden.

Katastroffondens medel används även för Frivilliga räddningstjänstens hjälpberedskap. Frivilliga bistår myndigheterna vid till exempel efterspaningar efter försvunna personer och stora olyckor.

Läs mer om hur bidragen som samlas in på Hungerdagen används i Finland

Fråga om Hungerdagsinsamlingen

År 1980
ordnades den första Hungerdagsinsamlingen

Hungerdagen för skolor och företag

Hungerdagen ger elever ett utmärkt tillfälle att påverka genom sina egna handlingar både i Finland och ute i världen. Engagera eleverna samt bjud in personal, föräldrar och släktingar för att hjälpa.

Tips för skolornas Hungerdag

Företag som deltar i Hungerdagen är en del av en unik hjälpkedja. Bjud in personalen, intressenter och kunder för att hjälpa. 

Så här kan ett företag delta i Hungerdagen