26.11.2020

Astmaanfall

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Astma är en inflammationssjukdom i luftrörens slemhinnor som ofta beror på allergi.

Ett astmaanfall beror på att luftvägarna drar ihop sig, varvid luftflödet i lungorna försvagas och andningen försvåras. Ett astmaanfall kan utlösas av pollen och mjäll från pälsdjur, doftämnen samt andra allergiframkallande ämnen, luftvägsinfektioner eller fysisk ansträngning. Symtomen är försvårad, pipande utandning, försvårat tal och blåaktiga läppar.

En astmatiker känner till sin sjukdom och bär vanligtvis med sig nödvändig anfallsmedicin.

Första hjälpen vid ett astmaanfall

1. Fråga om personen behöver hjälp.

2. Hjälp personen att ta sin medicin.

3. Hjälp personen som drabbats av astmaanfallet att inta en ställning, som gör det lätt för hen att andas – till exempel sitta framåtlutad.

4. Om symtomen inte lindras, ring nödnumret 112.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål