Återupplivning av ett spädbarn

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Så här återupplivar du ett spädbarn.

 1. Om barnet förlorar medvetandet, försök väcka hen genom att prata med och försiktigt skaka hen i axlarna.

 2. Om barnet inte vaknar, ring nödnumret 112 och slå på telefonens högtalare.

 3. Placera barnet på rygg och kontrollera om andningen är normal. Öppna barnets luftvägar genom att ta tag i hakan och försiktigt luta huvudet bakåt. Känn efter andningen med kinden och se om bröstkorgen rör sig.

 4. Om andningen inte är normal eller saknas, inled hjärt-lungräddning.
  Gör 5 inblåsningar:
  • Öppna luftvägarna.
  • Placera din mun tätt över barnets mun och näsborrar.
  • Blås så mycket att barnets bröstkorg höjs (rör sig).

 5. Tryck 30 gånger:
  • Placera 2–3 fingrar mitt på barnets bröstben.
  • Tryck 30 gånger.

 6. Gör 2 inblåsningar.

 7. Fortsätt återupplivningen av barnet utan paus med rytmen 30:2.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Återupplivning av ett spädbarn. Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors
Så här återupplivar du ett barn
Återupplivning av ett barn

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål