För stort blodsockerfall hos en diabetiker

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

När blodsockret blir alltför lågt hos en person med diabetes kan situationen vara livshotande.

Diabetes uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt mycket eller inget insulin i kroppen eller om insulinet inte har normal effekt i kroppen. Då blir blodsockernivån för hög. Kost och motion inverkar på blodsockret. Högt blodsocker kan sänkas med hjälp av mediciner.

Första hjälpen behövs oftast när blodsockret sjunker för lågt efter att man tagit medicin, om man får mat för sent eller för lite mat eller om en person med diabetes dricker mycket alkohol.

Symtom

  • hungerkänsla och svaghet
  • svettning, blekhet och darrningar
  • irritation, oro och aggressivitet
  • förvirring
  • ibland kramper. Om personen blir medvetslös är det fråga om en insulinchock.

Första hjälpen till diabetiker

  1. Om den hjälpbehövande är vid medvetande, ge hen glukostabletter eller sockerhaltig mat eller dryck. 4–8 glukostabletter eller sockerbitar är en lämplig mängd.

  2. Om den hjälpbehövande inte återhämtar sig på tio minuter eller om hen blir medvetslös, ring nödnumret 112.

  3. Om den hjälpbehövande inte vaknar, men andas normalt, placera hen i stabilt sidoläge för att trygga andningen. Ge inte en medvetslös person något att äta eller dricka.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål