26.11.2020

Sår

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Att stoppa en blödning eller förbinda ett sår ingår i de grundläggande färdigheterna i första hjälpen.

Med korrekta första hjälpen-åtgärder kan du minska blödning och bidra till att sår läker. Sår som spricker upp, är smutsiga eller finns på rörliga områden på kroppen läker långsammare.

Första hjälpen för sår

 1. Stoppa den synliga blödningen genom att trycka på såret.
 2. Håll såret under rinnande, svalt vatten för att avlägsna smuts.
 3. Om såret är ett litet skärsår (t.ex. från en kniv eller ett papper) stäng dess kanter mot varandra med sårtejp.
 4. Om det finns ett främmande föremål som sitter fast i vävnaden i såret (t.ex. en sticka eller en kniv) ska du inte ta bort det.
 5. Täck såret med en skyddande kompress.
 6. Kontrollera att personens vaccinationsskydd mot tetanus, det vill säga stelkramp, är i kraft.

Uppsök läkare så snart som möjligt om

 • såret rivs upp, är djupt eller är flera centimeter långt
 • man kan se ben-, muskelvävnad eller annan vävnad i såret
 • det finns ett främmande föremål i såret
 • blödningen inte upphör
 • det finns smuts i såret som du själv inte kan rengöra
 • det är fråga om ett bitsår
 • det krävs stelkramps- eller tetanusvaccin
 • såret finns på ett ledområde eller i ansiktet
 • såret är inflammerat.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål