27.04.2021

Cirkulationsstörningar i hjärnan

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Om symtom uppstår, ring 112.

Ett stopp eller en blödning i hjärnans blodkärl orsakar störningar i blodcirkulationen i hjärnan. Det kan leda till en stroke och snabbt till livsfara.

Olika områden i hjärnan styr människans olika funktioner. Symtomen på en cirkulationsstörning i hjärnan varierar beroende på i vilken del av hjärnan skadan inträffar och hur omfattande den är.

En cirkulationsstörning i hjärnan kan bero på

 • skador i hjärnvävnaden
 • en hjärntumör eller en hjärninflammation
 • en propp i ett blodkärl i hjärnan (hjärninfarkt) eller en blödning som orsakats av ett sprucket blodkärl.

Symtom på en cirkulationsstörning i hjärnan

 • ena mungipan hänger, ansiktet är osymmetriskt
 • den ena sidans extremitet är kraftlös
 • svårigheter att producera tal och grötigt tal
 • balansstörningar
 • yrsel och förvirring
 • kraftig och plötslig huvudvärk kan vara ett symtom på en hjärnblödning.

Utred situationen.

 • Be personen ett le eller grimasera. Är ansiktet osymmetriskt?
 • Be personen att hålla båda armarna utsträckta framåt. Är den ena armen lägre ner än den andra?
 • Ta tag i personens båda händer och be hen att klämma dina händer. Är tryckförmågan svagare hos den ena handen?
 • Be personen att upprepa en enkel mening. Är talet otydligt och ”grötigt”?

Första hjälpen vid cirkulationsstörningar i hjärnan

 1. Lugna ner den hjälpbehövande och hjälp hen att lägga sig ned.

 2. Ring genast 112 om ett av symtomen uppkommer.

 3. Under tiden som ni väntar på hjälp, följ med den drabbades tillstånd (medvetande och andning) och informera nödcentralen om eventuella förändringar.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål