Svimning

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Svimning beror på att blodcirkulationen i hjärnan tillfälligt försämras.

Hjärnan behöver mycket syre för att få artärerna att transportera med sig blod. Om mängden blod i hjärnan minskar svimmar personen, det vill säga förlorar tillfälligt medvetandet. Svimning kan vara en följd av förlorad vätskebalans, av att personen stått upp länge eller av en kraftig känsloreaktion.

Symtom som föregår svimning

  • snabbt försvagad hörsel: det ringer i öronen
  • synrubbningar: det svartnar för ögonen
  • illamående och yrsel
  • blekhet.

Första hjälpen till en avsvimmad person

  1. Kontrollera att den hjälpbehövande vaknar och andas normalt direkt efter avsvimningen.

  2. Hjälp den avsvimmade att vila.

  3. Kontrollera om personen har skadat sig.

  4. Följ med hur personen mår.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål