Återupplivning

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen. En tidigt påbörjad återupplivning fördubblar eller till och med tredubblar chanserna för den drabbade att klara sig.

Upprepa anvisningarna för återupplivning regelbundet – när du kan, vågar du hjälpa.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål