Återupplivning

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen. En tidigt påbörjad återupplivning fördubblar eller till och med tredubblar chanserna för den drabbade att klara sig.

Upprepa anvisningarna för återupplivning regelbundet – när du kan, vågar du hjälpa.

Så här återupplivar du under coronaepidemin
Återupplivning under coronaepidemin
Så här återupplivar du en vuxen med hjälp av en hjärtstartare
Hjärt- och lungräddning på en vuxen med hjälp av en hjärtstartare
Så här återupplivar du ett barn
Återupplivning av ett barn
Så här återupplivar du ett spädbarn
Återupplivning av ett spädbarn

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål