26.11.2020

Återupplivning under coronaepidemin

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Återupplivning under covid-19-epidemin.

För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen. En tidigt påbörjad återupplivning fördubblar eller till och med tredubblar chanserna för den drabbade att klara sig.

Återupplivning av en vuxen under covid-19-epidemin

Under covid-19-epidemin ges inte hjärt-lungräddning till vuxna som har konstaterats ha covid-19 eller om det finns stark misstanke om det.

Man ger hjärtmassage utan avbrott. Om man har tillgång till en rådgivande hjärtstartare avbryter man hjärtmassagen när apparaten uppmanar till det, exempelvis under defibrillering (elstöt).

Om den hjälpbehövande är medvetslös, gör så här:

 1. Fråga med hög röst om hen behöver hjälp. Håll säkerhetsavståndet (1–2 meter) till den hjälpbehövandes ansikte.

 2. Om personen inte svarar, gå närmare och försök väcka hen genom att ruska om hen.

 3. Om personen fortsättningsvis inte reagerar, ring nödnumret 112. Aktivera telefonens högtalarfunktion.

 4. Öppna luftvägarna genom att luta den hjälpbehövandes huvud lätt bakåt. Undvik att föra ditt eget ansikte nära den hjälpbehövandes.

 5. Kontrollera om personen andas normalt.
  • Se om bröstkorgen rör sig och känn efter med handryggen eller handleden om du känner någon utandning.

 6. Om personen inte andas normalt, håll tillräckligt avstånd till hens ansikte och inled hjärtmassage.
  • Hjärt-lungräddning rekommenderas inte under covid-19-epidemin. Inga HLR-skydd ska användas.
  • Fortsätt hjärt-lungräddningen tills en hjärtstartare fås till platsen eller tills en akutvårdsenhet tar över ansvaret.

 7. Om en annan hjälpare hämtar en hjärtstartare till platsen, gör så här:
  • Starta hjärtstartaren och följ instruktionerna.
  • Fäst elektroderna vid den hjälpbehövandes bara bröstkorg.
  • Apparaten analyserar hjärtats elektriska rytm och uppmanar till att defibrillera genom att trycka på den blinkande knappen.
  • När defibrilleringen har utförts instruerar apparaten hjälparen att fortsätta.
  • Fortsätt med hjärtmassagen tills apparaten uppmanar till någonting annat.
  • Om apparaten meddelar ”icke-defibrillerbar rytm, fortsätt hjälpa” ska du fortsätta med hjärtmassagen tills apparaten meddelar något annat.
  • Fortsätt återupplivningen enligt apparatens instruktioner tills en akutvårdsenhet tar över ansvaret.

Återupplivning av ett barn under covid-19-epidemin

Att öppna luftvägarna eller hålla dem öppna är en viktig del av all första hjälpen till barn som drabbats av en sjukdomsattack eller skadats i en olycka, oberoende av covid-19-epidemin.

Om barnet är livlöst, gör så här:

 1. Tala med barnet och försök väcka det.

 2. Om hen inte reagerar, ring nödnumret 112.

 3. Öppna barnets luftvägar genom att försiktigt luta hens huvud bakåt. Håll avstånd till barnets ansikte om det är möjligt.

 4. Kontrollera andningen genom att följa bröstkorgens rörelse. Du kan även känna efter om barnet andas genom att placera handen på dess mage eller placera handryggen ovanför barnets mun och näsborrar för att se om du känner någon utandning.

 5. Om barnet inte andas normalt, inled hjärt-lungräddning. Blås in luft 5 gånger i barnets lungor så att bröstkorgen höjer sig. Hjärt-lungräddning kan avsevärt öka barnets chanser att överleva.

 6. Inled hjärtmassage efter inblåsningarna. Tryck 30 gånger.

 7. Fortsätt återupplivningen med rytmen 2 inblåsningar och 30 tryck tills en akutvårdsenhet tar över ansvaret.

Ladda ner här:
Rekommendationer för återupplivning och första hjälpen under Covid-19-epidemin (PDF)

Så här återupplivar du
Så här återupplivar du

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål