27.04.2021

Kramper

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Ring genast nödnumret 112.

Kramper och ofrivilliga muskelryckningar beror på en funktionsstörning i hjärnan. Orsakerna till krampen kan vara många: hög feber, förgiftning, en huvudskada, epilepsi, hjärnblödning eller för lågt blodsocker hos diabetiker. Kramper kan även bero på hjärtstillestånd.

Symtom på ett medvetslöshets- och krampanfall

  • Personen blir medvetslös, faller och krampar i extremiteterna och kroppen.
  • Kramperna varar i allmänhet i 1–2 minuter.
  • Oftast vaknar personen omedelbart, men kan vara förvirrad.

Första hjälpen till en person som krampar

  1. Ring genast nödnumret 112. Om du vet att den hjälpbehövande har epilepsi, gör en nödanmälan till 112 om kramperna fortsätter i mer än fem minuter eller om anfallet upprepas.

  2. Försök inte förhindra kramperna, men se till att den drabbade inte slår huvudet eller på annat sätt gör sig illa.

  3. Vänd patienten i stabilt sidoläge när kramperna lättar.

  4. När kramperna upphör, kontrollera att personen andas normalt och vänd personen i sidoläge.

  5. Kontakta en läkare om det handlar om feberkramper hos ett barn.

  6. Om anfallet går över ska du se till att den hjälpbehövande är helt återställd innan du lämnar hen.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Första hjälpen vid krampanfall. Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål