Bröstsmärtor

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

En person som lider av bröstsmärtor behöver snabb första hjälpen och vård.

Genom att hjälpa en person som lider av bröstsmärtor kan du förhindra uppkomsten av ytterligare skador. Den drabbade personens möjligheter att överleva förbättras avsevärt.

Bröstsmärtor kan bero på en hjärtinfarkt, det vill säga en hjärtattack. Då täpps hjärtats kransartärer till. Bröstsmärtorna kan även orsakas av ett angina pectoris-liknande kärlkrampsanfall.

Man ska alltid ta bröstsmärtor på allvar.

Symtom på bröstsmärtor

  • Smärta i överkroppen. Smärtan kan stråla ut i vänster armhåla och arm samt upp mot halsen.

  • Personen upplever ofta kallsvettning. Hen kan vara illamående och ha svårt att andas.

  • Särskilt kvinnor får även symtom som kraftig trötthet, illamående, kräkningar eller smärta i ryggen.

Första hjälpen till en person som lider av bröstsmärtor

  1. Lugna ner den hjälpbehövande och hjälp hen att vila, till exempel i halvsittande ställning.

  2. Ring genast nödnumret 112. Om patienten har en egen nitratmedicin (Nitro®), hjälp hen att ta den. Om medicinen inte hjälper inom några minuter, ring nödnumret 112.

  3. Om den hjälpbehövande inte är allergisk mot läkemedlet ska du erbjuda hen läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (Disperin®  och Aspirin®).

  4. Kontrollera andningen och blodcirkulationen.

  5. Om patienten blir livlös ska hjärt-lungräddning inledas med rytmen 30 tryck och 2 inblåsningar. Informera nödcentralen om den förändrade situationen.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Video: Samuli Raappana / Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål