Huvudskador

Fotograf: Tatu Blomqvist / Suomen Punainen Risti

En kraftig stöt mot huvudet kan orsaka skador på hjärnvävnaden.

Symtom på en huvudskada

En lindrig huvudskada kan orsaka huvudvärk, illamående och kräkningar, yrsel och dåsighet. En person som har skadat huvudet kan för en stund förlora medvetandet eller för en kort tid förlora sina minnesbilder av händelsen. Personens uppfattning om tid och rum kan försvagas.

En allvarlig huvudskada kan även leda till medvetslöshet.

Första hjälpen till en person som har skadat huvudet

1. Ta reda på om den hjälpbehövande är vaken eller kan väckas.

2. Fråga om den hjälpbehövande kommer ihåg vad som har hänt och var hen är.

3. Kontrollera om den hjälpbehövande har synliga skador på huvudet.

4. Om den hjälpbehövande inte uppvisar några symtom och hen mår bra kan du följa med situationen till följande dag.

5. Även om symtomen är lindriga, kontakta läkare och var uppmärksam på hur personen mår.

5. Om du inte kan väcka den hjälpbehövande eller om hen har kraftiga symtom, ring nödnumret 112.

 

I allvarliga situationer

1. Ring genast nödnumret 112.

2. Om den hjälpbehövande inte vaknar, men andas normalt, placera hen i stabilt sidoläge. Observera patientens andning tills akutvården tar över ansvaret.

3. Om patienten är livlös, inled återupplivning.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål