Första hjälpen till ett medvetslöst barn

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Trygga den medvetslösas andning genom att placera hen i stabilt sidoläge.

När barnet plötsligt förlorar medvetandet, ta reda på vad som har hänt.

  1. Kan du väcka barnet? Försök väcka barnet genom att prata med och ruska om hen.

  2. Om barnet inte vaknar, ring omedelbart nödnumret 112. Följ nödcentralens anvisningar.

  3. Placera barnet på rygg och kontrollera om hen andas normalt.

  4. Öppna luftvägarna:
    - Luta försiktigt barnets huvud bakåt genom att lyfta hakspetsen med den ena handen och trycka på pannan med den andra.
    - Se, lyssna och känn efter om barnet andas. Rör bröstkorgen sig? Hör du ljudet av andning? Kan du känna luftflödet med din kind? Bedöm om andningen är normal, onormal eller om den saknas.

  5. Om andningen är normal ska barnet placeras i stabilt sidoläge. Se till att luftvägarna är öppna och barnet andas normalt. Följ med och kontrollera barnets andning tills den professionella hjälpen kommer.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Första hjälpen vid medvetslöshet Vända en hjälpbehövande i stabilt sidoläge. Video: Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål