Första hjälpen till en medvetslös vuxen

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Trygga den medvetslösas andning genom att placera hen i stabilt sidoläge.

  1. Om personen förlorar medvetandet, försök väcka honom eller henne genom att prata och ruska om axlarna.

  2. Om personen inte vaknar, ring nödnumret 112 och slå på telefonens högtalare.

  3. Placera personen på rygg och kontrollera om andningen är normal.
    - Öppna patientens luftvägar genom att luta huvudet bakåt och lyfta det uppåt från hakan.
    - Känn efter andningen med kinden och se om bröstkorgen rör sig.

  4. Om personen andas normalt ska hen placeras i stabilt sidoläge för att andningen ska tryggas.
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Första hjälpen vid medvetslöshet Vända en hjälpbehövande i stabilt sidoläge. Video: Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål