Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

En anafylaktisk reaktion innebär en livshotande överkänslighetsreaktion i hela kroppen.

En allvarlig allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion kan orsakas av vilket allergiframkallande medel som helst. En anafylaktisk reaktion kan orsakas av till exempel ett getingstick, ett läkemedel, ett livsmedel eller enbart lukten av ett livsmedel.

Symtomen börjar ofta som lindriga allmänna symtom, men kan utvecklas till livshotande symtom på bara några minuter. I värsta fall kan en anafylaktisk reaktion leda till anafylaktisk chock och döden.

Symtom på en anafylaktisk reaktion

 • armarna, läpparna och hårbotten kliar
 • nässelutslag på huden
 • svullnad i ansiktet (mun och ögon)
 • hes röst
 • andningssvårigheter när svullnaden vid munnen sprids till luftvägarna
 • magsmärtor, kräkningar, diarré
 • medvetandestörningar.

Första hjälpen vid anafylaktisk reaktion

 1. Ring 112.

 2. Hjälp personen i en ställning som gör det lätt för hen att andas, till exempel halvsittande ställning.

 3. Fråga om den hjälpbehövande har en egen automatisk adrenalininjektor (till exempel EpiPen®/Jext®) och hjälp hen att injicera läkemedlet i låret. Om symtomen inte lindras kan man ge en ny dos efter 5–15 minuter.

  Om det inte finns någon automatisk adrenalininjektor tillgänglig kan du ge den hjälpbehövande tabletter ur Kyypakkaus® enligt anvisningarna, så länge som hen kan svälja dem.

 4. Observera patientens mående och andning tills akutvården tar över ansvaret.

 5. Om patienten blir medvetslös och inte andas normalt, påbörja hjärt-lungräddning och informera nödcentralen om det förändrade läget.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål