26.11.2020

Benbrott

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Symtomen på benbrott är smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömhet eller fel position.

Benbrott uppstår oftast till följd av ett fall eller en krock. Benbrott uppstår ofta när en person halkar, när foten som hamnar under kroppen vrids. Om den som faller samtidigt tar stöd med handen kan kroppens tyngd även bryta handleden eller armen.

En fraktur kan vara öppen eller sluten. Vid öppna frakturer går huden sönder och benet kan sticka ut. Vid slutna frakturer finns det risk för inre blödningar.

Symtom på en fraktur

 • smärta och svullnad
 • onormal rörlighet och felaktig position
 • yttre blödning vid öppna frakturer.
 • Vid slutna frakturer kan en inre blödning ge upphov till svullnad.
 • Vid lårbensbrott är extremiteten kortare än den friska extremiteten och vänd utåt, och går inte att röra.
 • Symtom på chock

Första hjälpen vid en fraktur

 1. Stoppa den yttre blödningen vid en öppen fraktur.

 2. Fixera frakturen med dina händer i en så smärtfri position som möjligt.

 3. Vid en bruten hand eller arm kan den hjälpbehövande själv stödja den onda extremiteten mot sin kropp med den andra handen. Du kan även fixera en övre extremitet till exempel med hjälp av en skjorta eller en mitella.

 4. Håll den hjälpbehövande varm.

 5. Se till att den hjälpbehövande förs till fortsatt vård. Ring nödnumret 112 vid behov.

 6. Flytta inte på den skadade i onödan. Felställningar ska inte under några som helst omständigheter korrigeras. Om man måste flytta den skadade eller om det tar lång tid för hjälpen att komma, kan man använda den andra foten eller något annat provisoriskt redskap, till exempel en bräda eller en käpp, för att stödja frakturen i den nedre extremiteten. I sådana fall ska stödet fördelas på båda sidor om frakturen över en frisk led.

Om den hjälpbehövande inte är vaken, men andas normalt, placera hen i stabilt sidoläge för att trygga andningen. Om du misstänker en fraktur i ryggraden ska du flytta den skadade endast om det är nödvändigt för att rädda hens liv.

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Stödja en fraktur i nedre extremiteterna med provisoriska redskap. Video: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål