27.04.2021

Näsblod

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Näsblod är oftast helt ofarligt och kan behandlas hemma.

Blödningen kan till exempel bero på att man har snutit sig mycket eller på ett slag mot näsan. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare.

Gör så här:

1. Be personen att sitta lätt framåtlutad. I denna ställning rinner inte blodet ner i svalget.

2. Be personen att snyta den blödande näsborren så att den töms från koagulerat blod.

3. Tryck den näsborre som blöder mot näsbenet i cirka 15 minuter.

Fotograf: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

4. Om blödningen inte upphör ska personen skickas till läkare.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål