Så här stoppar du en blödning

Fotograf: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Du stoppar en stor blödning genom att trycka på såret.

Stoppa blödning

  1. Tryck på såret. Du kan även be den skadade att själv trycka på såret. Om det finns ett främmande föremål i såret, till exempel en kniv, ska det inte tas bort.

  2. Hjälp den skadade att sätta sig upp eller lägga sig ner.

  3. Lägg bandage på såret. Placera ett tryckförband på såret: du kan göra ett tryckförband av till exempel en bandagerulle och ett elastiskt bandage. Vid behov kan du även använda andra föremål som finns till hands, till exempel handskar och en halsduk.

  4. Se till att patienten förs till fortsatt vård.

Ring nödnumret 112 när

  • ett tryckförband inte räcker till för att stoppa blödningen
  • personen uppvisar symtom på chock.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål