Chock

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Vid chock räcker blodcirkulationen i vävnaderna inte till för att säkerställa att cellerna får tillräckligt med syre.

En chock kan bero på en stor inre eller yttre blödning, att hjärtats pumpförmåga försvagas eller kraftig vätskeförlust, som uppstår till följd av till exempel en brännskada eller kraftig diarré. Även en stark allergisk reaktion kan orsaka chock.

Symptom på chock

 • huden är blek och kallsvettas
 • personen är orolig och senare förvirrad
 • andningen har ökat
 • munnen är torr och den hjälpbehövande är mycket törstig
 • pulsen är snabb och svag.

Första hjälpen till en person i chock

 1. Placera den hjälpbehövande på rygg.

 2. Ring nödnumret 112.

 3. Täck över den hjälpbehövande och isolera hen från underlaget för att förhindra värmeförlust.

 4. Lugna ner personen.

 5. Ge vid behov andra första hjälpen-åtgärder enligt symtomen.

 6. Ge inte personen något att äta eller dricka.

 7. Kontrollera andningen och blodcirkulationen.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål