Första hjälpen vid medvetslöshet

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

När du hjälper en medvetslös person är det viktigt att se till att den hjälpbehövande kan andas.

Upprepa anvisningarna för första hjälpen regelbundet – när du kan, vågar du hjälpa.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål