27.04.2021

Återupplivning av ett barn

Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

Börja återupplivningen av ett barn med inblåsningar.

Denna anvisning gäller återupplivning av barn under tonåren.

För att återupplivningen ska lyckas är tiden av största betydelse, det vill säga den tid det tar från att hjärtat har stannat till att man påbörjar återupplivningen.

Så här återupplivar du ett barn

 1. Om barnet förlorar medvetandet, försök väcka hen genom att prata och ruska om axlarna.

 2. Om barnet inte vaknar, ring nödnumret 112 och slå på telefonens högtalare.

 3. Placera barnet på rygg och kontrollera om andningen är normal. Öppna barnets luftvägar genom att lyfta upp hens haka och luta huvudet bakåt. Känn efter andningen med kinden och se om bröstkorgen rör sig.

 4. Om andningen inte är normal eller saknas, inled hjärt-lungräddning. Gör 5 inblåsningar:
  • Öppna luftvägarna.
  • Placera din mun tätt över barnets mun.
  • Stäng barnets näsborrar med dina fingrar.
  • Blås så mycket att barnets bröstkorg höjs (rör sig).

 5. Tryck 30 gånger:
  • Placera handflatan mitt på barnets bröstben.
  • Tryck 30 gånger med rak arm.

 6. Gör 2 inblåsningar.

 7. Fortsätt återupplivningen av barnet utan paus med rytmen 30:2.

Vid återupplivning av ett spädbarn trycker man med två fingrar.

 • Placera två fingrar på bröstbenets nedre del.
 • Tryck 30 gånger neråt.
Tryck vid återupplivning av ett spädbarn. Fotograf: Samuli Raappana / Suomen Punainen Risti

 

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Återupplivning av ett barn i lekåldern. Video: Finlands Röda Kors

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål