Nainen Punaisen Ristin vapaaehtoisliiveissä keskustelee järkyttyneen miehen kanssa Kuopion torilla.

Psykiska första hjälpen

Fotograf: Anna-Katri Hänninen / Suomen Punainen Risti

Psykiskt stöd i rätt ögonblick hjälper en person att gå vidare när en plötslig och oväntad kris rubbar känslan av trygghet.

Vi ställs alla inför situationer som känns tunga. En kris kan orsakas av till exempel skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom, en närståendes död, en olycka eller att bli offer för ett brott.

Psykiska första hjälpen är en färdighet som man måste lära sig, i likhet med alla andra färdigheter i första hjälpen. Genom att känna igen sina egna och andras krisreaktioner och söka hjälp kan du hjälpa dig själv och andra att klara av krisen.

Guide för psykisk stöd på olika språk