Första hjälpen-anvisningar för vintern

Fotograf: Janne Körkkö / Suomen Punainen Risti

Anvisningar för första hjälpen vid olyckor på vintern.

På vintern orsakar mörker och halka risk för fall och olyckor. Särskilt om du har mörka ytterkläder finns det en risk för att du inte syns i mörkret. När du är ute kan även olika slags mindre olyckor inträffa.

Förebyggande av olyckor

Använd reflex, reflexväst och vid behov ficklampa, var synlig. Håll dig på benen både ute och inne med halkskydd för skorna och strumporna. Fall kan orsaka ledskador eller frakturer.

Första hjälpen vid ledskador

Fixera leden i en smärtfri ställning i högläge så att den inte kan röra sig, tryck på det skadade stället och lägg någonting kallt omkring det (inte direkt på bar hud). Håll det skadade partiet kallt i omkring 10–15 minuter. Undersök om leden fungerar normalt, uppsök vid behov läkare.
Läs mer om första hjälpen vid ledskador

Första hjälpen vid en fraktur

Lokalisera smärtan. Kan extremiteten användas normalt? Om inte kan det vara fråga om en fraktur. Fixera det skadade partiet, sök vård eller se till att den skadade får vård.
Läs mer om första hjälpen vid frakturer

Första hjälpen vid sår

Stoppa blödningen genom att trycka på såret, lägg vid behov på ett tryckförband. Sök vid behov ytterligare vård.

Mindre sår: skölj bort eventuell smuts med vatten, skydda såret med ett förband eller plåster. Djupa och långa sår kan behöva sys. Glöm inte att vaccinera dig mot stelkramp.
Läs mer om första hjälpen vid sår

Första hjälpen vid näsblod

Snyt den blödande näsborren så att den töms. Sitt framåtböjd med huvudet nedåt, tryck den blödande näsborren mot näsbenet. Blödningen upphör oftast av sig själv.
Läs mer om första hjälpen vid näsblod

Tandolyckor

Lägg den lösa tanden tillbaka på sin plats i tandhålan eller lägg den i en fuktig trasa och uppsök tandläkare. Om tandköttet blöder mycket, tryck en tyglapp mot såret.

Första hjälpen vid brännskador

En brännskada är liten när det skadade området är mindre än din handflata, det är rött och ömt, men inga blåsor bildas på det. Kyl ner brännskadan tillräckligt länge med ljummet vatten (smärtan upphör). En liten brännskada läker av sig själv, nedkylning minskar smärtan.

Vid djupa brännskador bildas blåsor fyllda med vävnadsvätska (andra graden), och alla andra gradens brännskador som är större än den egna handflatan ska efter nedkylning vårdas av en läkare.

Om het olja har skvätt på huden ska du absorbera oljan med hushållspapper innan huden kyls ner.

Slemhinnorna i munnen bränns lätt av för varma drycker. Var förutseende och drick försiktigt, till exempel med en sked. Du kan försöka kyla ner en brännskada i munnen med svalt vatten.

Om kläderna eller håret börjar brinna, kväv branden med ett täcke eller ett klädesplagg. Kyl ned det brända området, uppsök läkare.

Skaffa en brandfilt att ha hemma och kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i månaden.
Läs mer om första hjälpen vid brännskador

Kvävning

Ställ dig bakom den hjälpbehövande och slå fem gånger hårt med handflatan mellan skulderbladen. Om föremålet inte lossnar, ring 112 och fortsätt med buktryck. Ställ dig bakom den hjälpbehövande, placera händerna ovanpå varandra nedanför personens diafragma, så att du kan göra ett tryck (Heimlichmanövern).

Upprepa fem gånger, fortsätt växelvis med slag mellan skulderbladen och buktryck tills föremålet försvinner och hjälp anländer till platsen.

Var förutseende, prata och skratta inte med mat i munnen. Informera och ge råd även till barnen.
Läs mer om första hjälpen vid kvävning

Lokala köldskador

Temperaturen behöver inte vara så väldigt låg för att det vid kall blåst ska kunna uppstå lokala köldskador. Känsliga partier är kinderna, näsan, örsnibbarna samt tårna och fingrarna. Om du upptäcker en vit fläck på kinden eller näsan kan det vara fråga om en köldskada. Använd rätt utrustning och skydda dig mot vinden.

Första hjälpen vid köldskador

Värm upp de frusna kinderna, näsan och örsnibbarna med varma händer, massera inte. Skydda området med kläder, så att det inte förfryser på nytt.

Doppa tårna eller händerna i varmt vatten och öka försiktigt vattnets temperatur (se till så att du inte bränner dem). Värm upp dem tillräckligt länge tills färgen och känseln kommer tillbaka.

Hypotermi

Gå inomhus, byt våta kläder till torra och drick varm bärsaft. Om du fryser när du är ute, rör på dig för att bli varm. Utrusta och klä dig efter vädret.

Om du hittar en nedkyld person som ligger på marken och hen inte längre kan röra sig, ska du inte flytta på hen, utan skydda hen med kläder och filtar. Ring 112.

Sjöar och vattendrag börjar täckas av tunn is. Se upp för svaga isar. Var säker på att isen håller innan du går ut på den. Ta med dig isdubbar.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål