Första hjälpen-anvisningar för sommaren

Fotograf: Teemu Ullgrén / Suomen Punainen Risti

Anvisningar för första hjälpen vid olyckor på sommaren

En medvetslös och livlös person

Undersök genast om det går att väcka upp personen genom att prata med och skaka om hen. Om patienten inte vaknar, ring genast 112. Öppnar luftvägarna genom att luta huvudet bakåt. Kontrollera andningen genom att känna efter andetag med din kind.

Om personen andas normalt ska patienten placeras i stabilt sidoläge för att andningen ska tryggas. Följ patientens tillstånd tills en yrkesutbildad tar över ansvaret.
Läs mer om första hjälpen vid medvetslöshet

Om patienten inte andas normalt, inled hjärt-lungräddning. Tryck 30 gånger mitt på bröstbenet och blås två gånger så att bröstkorgen höjs. Fortsätt med rytmen 30 tryck, 2 inblåsningar tills sjukvårdspersonal anländer.
Läs mer om återupplivning

Om en person som räddats ur vattnet är livlös, ring 112 och börja återupplivningen med fem inblåsningar. Fortsätt sedan med rytmen 30 tryck, 2 inblåsningar. Så här återupplivar man även ett barn.
Läs mer om återupplivning av en person som drunknat

Förgiftningar

Vid förgiftningar ska du be Giftinformationscentralen om råd, öppen dygnet runt, tfn. 0800 147 111. Ring 112 vid nödsituationer.

Svalt gift: Avlägsna ämnet från munnen och skölj den om det är fråga om ett irriterande/frätande ämne. Ha inte den förgiftade att kräkas. Ge aktivt kol enligt anvisningarna. Inte för frätande gift som svalts ner.

Gift som andats in (kolmonoxidförgiftning): Gå till en plats med frisk luft. Om personen får andningssvårigheter, stöd hen i halvsittande ställning och ring 112.

Gift på huden eller i ögonen: Skölj med rikligt med vatten och uppsök läkare.
Läs mer om första hjälpen vid förgiftning

Sår

Rikligt blödande sår
Tryck på såret med fingrarna eller handflatan. Täck sårområdet med ett tryckförband. Placera vid behov den hjälpbehövande i sittande eller liggande ställning.

Små sår (t.ex. om någon stigit på en spik eller en glasbit)
Rengör sårområdet med vatten. Om det är ett skärsår, för ihop sårets kanter mot varandra
med hjälp av sårtejp eller ett plåster. Stoppa eventuell blödning och täck såret med en kompress.

Om det finns ett främmande föremål i såret eller det måste sys, uppsök läkare. Du ska inte själv ta bort främmande föremål ur såret om de inte lossnar vid sköljning.

Kontrollera att din stelkrampsvaccination gäller och tänk på att
risken för sårinfektioner ökar på sommaren.

Infekterade sår
Symtom på en lokal infektion vid bland annat små sår och brännskador: rodnad, svullnad, hetta och smärta. Rengör såret oftare. Om det inte hjälper, uppsök läkare.

Läs mer om första hjälpen vid sår

Brännskador

Symtomen är rodnad, svullnad och värk samt vid djupare brännskador även blåsor.

Kyl det brännskadade området med vatten i omkring tio minuter. När du kyler ner en omfattande brännskada ska du beakta risken för underkylning. Skydda brännskador med blåsor med skyddsförband. Uppsök läkare om det brännskadade området är större än den hjälpbehövandes handflata eller om det vid en liten brännskada finns tecken på infektion.
Läs mer om första hjälpen vid brännskador

Stukningar eller muskelbristningar

Tryck på skadan och lägg extremiteten i högläge. Linda ett förband och en kylpåse tätt runt det skadade området. Håll kallt i 15–20 minuter. Förbind med stödförband. Om smärtan inte upphör ska du uppsöka läkare.
Läs mer om första hjälpen vid ledskador

Fraktur

Om du misstänker en fraktur, fixera den skadade kroppsdelen. Uppsök läkare.
Läs mer om första hjälpen vid frakturer

Solsting

Försök förebygga solsting genom att bära en luftig huvudbonad och dricka tillräckligt. Symtomen är huvudvärk, illamående och svaghet.

Sök skugga, vila, svalka dig och drick vätska. Om symtomen fortsätter ska du kontakta läkare.

Solskadad hud

Symtomen är hetta, rodnad och smärta. Kyl ned huden med svalt vatten. Skydda huden mot solen även på ett förebyggande sätt. Uppsök läkare om det skadade området är stort eller gör mycket ont och det är fråga om ett litet barn.

Metkrok i huden

Om metkrokens spets är synlig efter att den har gått igenom huden, ta bort
kroken genom att först knipsa av spetsen. Om du inte kan ta bort kroken på ett tryggt sätt ska du uppsöka läkare. Rengör och skydda såret.

Blåsa

Rengör och torka området runt blåsan. Skydda vid behov med ett plåster eller så kallad konstgjord hud.

Skräp i ögat

Du kan försöka ta bort synligt skräp genom att skölja ögat med vatten. Om det inte går, uppsök vård. Gnid inte ögat.

Insekts- och ormbett

När en insekt sticker är symtomen klåda, smärta, svullnad och bulor.

Symtomen på ett ormbett är svullnad, ett blåmärke och små bitmärken på bettstället. Dessutom kan allmänna symtom, till exempel illamående, förekomma.

Kyl ned bettstället. Ta kortisontabletter ur Kyypakkaus för att dämpa den allergiska reaktionen. Undvik att röra extremiteten där ormen bitit. Uppsök läkare vid behov (alltid vid ormbett).

Fästingar

Ta bort fästingen med en fästingplockare eller en pincett. Ett kallt omslag hjälper mot svullnad och smärta. Om det uppstår en ringformad rodnad på huden eller du får feber, ledsymtom eller blir illamående till följd av bettet ska du uppsöka läkare.

Läkemedels- och första hjälpen-förpackning för semesterfirare

 • antihistaminpreparat
 • personliga mediciner
 • kortisonkräm
 • Kyypakkaus
 • aktivt kol
 • mjölksyrabakteriepreparat
 • åksjuketabletter
 • läkemedel mot diarré/förstoppning
 • antiinflammatoriskt läkemedel.

Första hjälpen-förpackning:

 • första hjälpen-förband
 • lappar/vatten för sårrengöring
 • sårtejp/plåster
 • engångshandskar
 • kyldyna
 • snabbförband
 • pincett eller fästingplockare
 • sax
 • kompresser
 • skyddsfilt
 • stödförband.

Övrigt:

 • solkräm
 • insektsmedel
 • kondomer
 • febertermometer.

Vid livshotande situationer, ring alltid
nödnumret 112

 1. Ring nödsamtalet själv om du kan.
 2. Berätta vad som har hänt.
 3. Ange den exakta adressen och kommunen.
 4. Svara på frågorna som ställs.
 5. Agera enligt de givna instruktionerna.
 6. Avsluta samtalet först när du har fått tillstånd att göra det.

Ring det allmänna nödnumret 112 i akuta nödsituationer.

Så här gör du en nödanmälan

Anvisning för första hjälpen: ta bort ett främmande föremål