Publikationer som anknyter till organisationsverksamheten

Fotograf: Mari Vehkalahti / Suomen Punainen Risti

Finlands Röda Kors publikationer, såsom årsberättelser, stadgar och protokoll, kan laddas ner i PDF-format.

Om du behöver äldre dokument, vänligen kontakta oss: info@rodakorset.fi.

Styrelseprotokoll (på finska)

Lagar och förordningar – stadgar

Finlands lag och republikens presidents förordning styr Finlands Röda Kors verksamhet. De nya stadgarna trädde i kraft 1.1.2018.

Laki Suomen Punaisesta Rististä (pdf)
Lagen om Finlands Röda Kors (pdf)

Finlands lag och republikens presidents förordning styr Finlands Röda Kors verksamhet. De nya stadgarna trädde i kraft 1.1.2018. Stadgarna har ändrats genom förordning 989/2023, som trädde i kraft 1.1.2024.

Förordning om Finlands Röda Kors (pdf)

Asetus Suomen Punaisesta Rististä (pdf)

 

Instruktioner för institutionerna (på finska)

Organisationens styrelse godkänner instruktionerna för Finlands Röda Kors institutioner. I instruktionerna berättas om institutionens syfte och verksamhet.

Instruktion för Kontti-kedjan (pdf)

Läs mer Röda Korsets återanvändningsvaruhus Kontti

Organisationens styrelse godkänner instruktionerna för Finlands Röda Kors institutioner. I instruktionerna berättas om institutionens syfte och verksamhet.

Instruktion för de Ungas skyddshus (pdf)

Läs om Röda Korsets de Ungas skyddshus

Organisationens styrelse godkänner instruktionerna för Finlands Röda Kors institutioner. I instruktionerna berättas om institutionens syfte och verksamhet.

Instruktion för Blodtjänst (pdf)

Läs om Röda Korsets Blodtjänst

Röda Korsets riktlinjer
Röda Korsets riktlinjer
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Det röda korset är en symbol som ger skydd
Det röda korset är en symbol som ger skydd