Röda Korsets skyddsemblem placeras på byggnadstaket av tre män i solskenet.

Det röda korset – en symbol som ger skydd

Fotograf: Suomen Punainen Risti

Ett rött kors på vit botten är det internationella skyddsemblemet som i krig skyddar den medicinska vården och Röda Korsets biståndsarbete.

Det röda korset och den röda halvmånen är likaså organisationsemblem för det internationella Röda Korset och dess nationella föreningar. Därför kan Finlands Röda Kors på särskilda villkor använda symbolen i sin verksamhet.

Byggnader, fordon och personer märkta med det röda korset, den röda halvmånen eller den röda kristallen ska i alla lägen skyddas och respekteras.

Det röda korset är således inte en symbol för första hjälpen eller sjukvård som vem som helst kan använda fritt. Användningen av symbolen är noggrant reglerad även i fredstid, och missbruk av symbolen är ett brott.

Vad är ett skyddsemblem?

Få vet att det röda korset har en särskild uppgift i att skydda det medicinska arbetet under krig och konflikter. I konfliktsituationer skyddar det röda korset bemyndigade hjälparbetare, sjukvårdsinrättningar och -transporter samt deras personal och patienter. Det skyddar även det internationella Röda Korsets biståndsarbete.

I en del länder används den röda halvmånen istället för det röda korset. Det tredje skyddsemblemet, den röda kristallen, kan användas i situationer och länder, där användningen av de två andra symbolerna skulle vara problematisk på grund av religiösa eller politiska uppfattningar.

Byggnader, fordon och personer märkta med det röda korset, den röda halvmånen eller den röda kristallen ska i alla lägen skyddas och respekteras. Under märkets skydd får inga som helst militära åtgärder vidtas.

Människor står i kö på flyktingläger mitt bland tält som är försedda med Röda Korsets kännetecken.
Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen skyddar berättigade biståndsarbetare samt sjukvårdsinrättningar och -transporter under konflikter. Internationella rödakorskommittén kan använda skyddsemblemet både under krig och i fredstid. Fotograf: Mathias Depardon / ICRC

Vem får använda det röda korset?

Användningen av det röda korset regleras i detalj i krigets lagar, det vill säga Genèvekonventionerna, och i lagstiftningen i de länder som har förbundit sig till dem. Finland har förbundit sig till Genèvekonventionerna: i vårt land är därmed det röda korset statlig egendom och en symbol för försvarsmaktens medicinska vård.

Genèvekonventionerna kom ursprungligen till för att hjälpa krigets offer på initiativ av det nygrundade Röda Korset. Därför har även det internationella Röda Korset – vid sidan av de länder som har förbundit sig till konventionerna – rätt att använda skyddsemblemet i alla situationer.

I krig och konflikter kan det röda korset användas av

• försvarsmaktens medicinska vård
• Internationella Rödakorskommittén
• Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen
• medicinsk personal, fordon och sjukhus som lyder under och har auktoriserats av myndigheter.

I fredstid kan skyddsemblemet användas av

• försvarsmaktens medicinska vård
• Internationella Rödakorskommittén.
• Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

I Finland kan även avgiftsfria ambulanser och första hjälpen-stationer i fredstid få specialtillstånd att använda det röda korset. Tillståndet beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) med Finlands Röda Kors medgivande.

Röda Korset kan använda symbolen i sin verksamhet

Rödakorsorganisationen ”äger” inte skyddsemblemet, även om den med vissa begränsningar får använda det i sin verksamhet. Röda Korsets världsrörelse har på grund av skyddsmärkets tillkomst rätt att använda det även för att märka ut sin verksamhet.

Finlands Röda Kors är en del av världsrörelsen och kan därför använda det röda korset i sin verksamhet, men inte hur som helst. I sådana fall är korset relativt litet, och i samband med det anges vanligtvis organisationens namn. Röda Korset kan använda det röda korset utan organisationens namn även på sin officiella flagga, vimpel och sitt bröstmärke, till exempel.

Andra har inte rätt att använda det röda korset

I Finland regleras användningen av det röda korset i fredstid av lagen om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar från 1979.

Det röda korset får inte användas utan tillstånd till exempel i reklam, på läkemedelsförpackningar, apotek eller i annan marknadsföring, på leksaker eller i underhållning. Det är även förbjudet att använda symboler som påminner om det röda korset. Förbudet gäller såväl privatpersoner, organisationer och företag som myndigheter.

Staten övervakar användningen av det röda korset. Finlands Röda Kors hjälper till genom att göra användningen av symbolen känd och ingripa i missbruk.

Om du ser att det röda korset missbrukas kan du ta en bild och skicka den till info(at)rodakorset.fi. Tack för att du bryr dig.

Läs mer: 
Broschyr om det röda korset (PDF)

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Världen är full av symboler, men vad betyder det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen? Videon visar även varför det är särskilt viktigt att respektera symbolerna. Video: Suomen Punainen Risti
På mänsklighetens sida – även under krig
På mänsklighetens sida – även under krig
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets verksamhet styrs av sju principer.
Röda Korsets riktlinjer
Röda Korsets riktlinjer