Humanitär rätt

Fotograf: Sevim Turkmani / ICRC

Med krigets lagar, det vill säga den internationella humanitära rätten, strävar man efter att reglera effekterna av väpnade konflikter. Att sprida information om krigets lagar är en av Röda Korsets grundläggande uppgifter. 

I huvudsak skyddar konventionerna dem som inte deltar i fientligheterna: civila samt soldater som har skadats och överlämnat sig. Konventionerna reglerar även krigsmetoderna och användningen av vapen.

Grunden för den humanitära rätten utgörs av Genèvekonventionerna, som undertecknades 1949, och de tillhörande tilläggsprotokollen från 1979 och 2005. Alla världens länder har förbundit sig att följa det skydd som Genèvekonventionerna ger.

På den här webbplatsen hittar du information om krigets lagar och Röda Korsets verksamhet mitt i konflikterna.

Om du har frågor om humanitär rätt eller behöver ett expertutlåtande, vänligen kontakta oss: humanitaarinenoikeus(at)rodakorset.fi.
Växel: 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)

Även krig har regler
Vad är krigets lagar?
Genèvekonventionerna är kärnan i den humanitära rätten
Konventioner om humanitär rätt
Röda Korset är på plats mitt i konflikter
Mitt i konflikter
Den humanitära rätten som skydd för civila
Skydd av civila
I krig behöver barn särskilt skydd
Barn och krig
Den humanitära rätten förbjuder användning av vissa vapen
Förbjudna vapen
Vad är en krigsförbrytelse?
Krigsförbrytelser
Det röda korset är en symbol som ger skydd
Röda Korsets symbol
Humanitär rätt för lärare och skolor Name
Humanitär rätt för lärare och skolor
YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Genom tiderna har människor tagit till våld för att reda ut tvister och konflikter. Man har trots allt alltid strävat efter att begränsa våldet. Video: ICRC