Humanitär rätt för lärare och skolor

Fotograf: Boris Heger / ICRC

Finlands Röda Kors undervisningsmaterial Även krig har regler introducerar eleverna till krigets regler. I materialet som behandlar teman kring humanitär rätt berättas om krigens följder och Röda Korsets biståndsverksamhet i krigsområden.

Undervisningsmaterialet för högstadier och andra stadiet omfattar åtta lektioner om olika teman:

  • Krigets lagar
  • Krig och medier
  • En krigsförbrytelse preskriberas inte
  • Humanitärt biståndsarbete i konfliktområden
  • Krigets regler och de mänskliga rättigheterna
  • På flykt från krig
  • Barn under krig
  • Krigsfångar

Varje lektion är en fristående helhet.

Det är enkelt att börja använda materialet, och det kräver inte så mycket förberedelse. Materialet innehåller förutom en text och uppgifter på olika nivåer även videor och aktuella artiklar inklusive uppgifter om dessa teman. Paketet är framtaget för att behandlas under ledning av en lärare, men en del uppgifter kan eleverna även göra på egen hand.

Välkommen till presentationen av läromedlet!

Läromedlet Även krig har regler är enkelt att använda även självständigt, men om du vill ha tips och stöd gällande dess användning, är du välkommen att delta i en 30 minuter lång presentation av läromedlet via Teams. Presentationer ordnas under flera dagar i april.

Tisdag 9.4. kl 15.00-15.30. 

Måndag 15.4. kl 15.00-15.30.

Torsdag 25.4. kl 15.00-15.30. 

Om du har frågor om humanitär rätt eller undervisningsmaterialet, vänligen kontakta oss: humanitaarinenoikeus(at)rodakorset.fi.
Växel: 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)

YouTube bädda in förhandsgranskningsbild
Genom tiderna har människor tagit till våld för att reda ut tvister och konflikter. Man har trots allt alltid strävat efter att begränsa våldet. Video: ICRC
Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen
Undervisningsmaterial om att hjälpa och om olika världsfenomen
Behöver du tips för planeringen av lektioner och evenemang?
På mänsklighetens sida – även under krig
På mänsklighetens sida – även under krig
Även krig har regler
Även krig har regler