Mitt i konflikter

Fotograf: Camille Lepage / ICRC

Mitt i konflikter samarbetar Internationella rödakorskommittén med de lokala rödakors- eller rödahalvmåneföreningarna. Röda Korset bland annat

  • utbildar i och informerar om humanitär rätt
  • övervakar användningen av det röda korset.
  • bedriver forskning och tar initiativ för att utveckla konventioner om humanitär rätt.
  • förmedlar meddelanden i konfliktfyllda områden och söker efter personer som försvunnit i konflikterna
  • besöker fängelser i konfliktfyllda områden och övervakar förhållandena för fångarna
  • ger hjälp i konfliktfyllda områden.

Röda Korsets meddelanden når fram

I konflikter och katastrofer söker Röda Korset efter försvunna anhöriga och återförenar familjer. Man söker efter försvunna personer där de senast har setts samt i fängelser och flyktingläger. Information om personer grävs fram i myndighetsarkiv, och listor över försvunna sätts upp på informationstavlor, publiceras på internet och läses upp i radio.

Om den försvunna inte hittas kan hen dödförklaras enligt landets lagstiftning, och övriga familjemedlemmar kan få bättre social trygghet. Röda Korset hittar årligen tusentals försvunna personer, varav en stor del är barn som har separerats från sina föräldrar.

Fängelsebesök förhindrar försvinnanden

I Genèvekonventionerna har Röda Korset getts rätt att besöka fängelser för att kontrollera om fångarna behandlas i enlighet med konventionerna och om förhållandena är vederbörliga.

Röda Korsets arbetare har rätt att prata enskilt med varje fånge och få tillträde till de faciliteter som fångarna använder.

Med hjälp av meddelandeförmedling och vid behov även till exempel videosamtal hjälper Röda Korset fångar att hålla kontakten med sina närstående. Röda Korset ordnar även familjebesök och hjälper krigsfångar med frigivningsprocessen efter konflikten.

Fältsjukhus tar hand om konfliktens offer

I Genèvekonventionerna har Röda Korset getts befogenheter även mitt i konflikterna. Därför anländer Röda Korsets biståndsarbetare till platsen senast då övriga organisationer drar sig tillbaka.

På fältsjukhusen vårdar man krigsoffer endast baserat på hjälpbehovet. Nationalitet, religion, ras, politiska åsikter och samhällsställning påverkar inte möjligheten att få hjälp. Mobila kliniker kan vid behov transporteras dit där människorna befinner sig.

Opartiskhet möjliggör verksamheten

Röda Korset kritiseras ibland för att det inte tar offentlig ställning i de frågor som uppstår vid konflikter. Det är dock inte Röda Korsets uppgift. Den globala rörelsen skulle förlora alla sina möjligheter att arbeta om den ställde sig på den ena eller den andra sidan.

Röda Korset står dock inte bara och ser på när man anser att de humanitära rättigheterna har kränkts. Organisationen påverkar med diplomatiska medel. Brotten rapporteras till de ansvariga, och åtgärderna som vidtas för att korrigera sakerna följs upp noggrant.

Röda Korset informerar om innehållet i konventionerna och gör det även klart vilka fördelarna är med att följa dem samt vilka följder brott mot konventionerna får. Det kan tyckas att det går långsamt att uppnå resultat, men av den anledningen arbetar Röda Korset för den humanitära rätten redan under fredstid.

Om du har frågor om humanitär rätt eller behöver ett expertutlåtande, vänligen kontakta oss: humanitaarinenoikeus(at)rodakorset.fi.
Växel: 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)

Den humanitära rätten som skydd för civila
Den humanitära rätten som skydd för civila
Även krig har regler
Även krig har regler
Röda Korset – Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem
Röda Korset – Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands
Så här ansöker du om att bli biståndsarbetare utomlands