26.11.2020

Rödakorsmeddelanden – Red Cross Message

Fotograf: Varney Bawn / ICRC

Rödakorsmeddelanden är avsedda som kommunikationsmedel när Röda Korset har inlett postservice i ett område, där brev mellan familjemedlemmar inte kan skickas fram på några andra sätt.

När rödakorsmeddelanden skickas används en blankett, vars form vi har kommit överens om i samarbete med Internationella Röda Korset. Meddelandena är i första hand och huvudsakligen avsedda för att användas mellan familjemedlemmar. Man kan dock avvika från denna regel.

Meddelandena får inte innehålla några som helst politiska eller militära ställningstaganden eller diskriminera någon grupp.

Eftersom det mottagande landets civila eller militära myndigheter kan censurera Röda Korsets post är det viktigt att meddelandena inte innehåller några av sakerna ovan och därför inte hindras från att komma fram.

Utöver av Internationella Röda Korsets anställda förmedlas rödakorsmeddelanden även ofta av anställda vid den nationella rödakorsföreningen i det mottagande landet. Till meddelandet kan man bifoga en extra sida och/eller ett fotografi.

Meddelandet ska inte sättas i ett kuvert, utan alla meddelanden ska vara öppna för att underlätta hanteringen.

Man kan inte skicka pengar, mediciner eller motsvarande via Röda Korset. Röda Korset strävar efter att förmedla alla meddelanden alltid när det är möjligt, men situationerna i till exempel konfliktområden kan oväntat förändras.

Blanketten ska fyllas i så noggrant och omsorgsfullt som möjligt. Adressuppgifterna ska anges så noggrant och tydligt som möjligt.

Om det i området dit meddelandet ska skickas inte finns gatunamn kan ni rita en karta över var era familjemedlemmar befinner sig och bifoga den till meddelandet.

Ju noggrannare adressuppgifterna har angetts i meddelandet, desto större är sannolikheten för att ert meddelande kommer fram.

Vi ber er att skicka ert svarsmeddelande till Finlands Röda Kors centralbyrå, varifrån vi skickar det vidare så snabbt som möjligt.

Skriv ut meddelandet här:
Rödakorsmeddelanden

Vår adress är SPR Henkilötiedustelut, PB 168, 00141 Helsingfors.

Om du behöver mer information ber vi dig kontakta Finlands Röda Kors centralbyrå:
växel 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
tracing@redcross.fi

Anvisningar och blanketter för personefterforskning

Röda Korset är på plats mitt i konflikter
Röda Korset är på plats mitt i konflikter