Kolme hymyilevää afrikkalaismiestä tutkii dokumenttia, jossa on tietoa kadonneesta omaisesta.

Hjälp för att hitta en försvunnen familjemedlem

Fotograf: Alyona Synenko / ICRC

De nationella rödakors- och röda halvmåneföreningarna runt om i världen deltar i sökandet efter och återföreningen av försvunna familjemedlemmar. Finlands Röda Kors är en del av detta globala nätverk.

Vi hjälper familjer som har skiljts åt under olika katastrofer och krissituationer genom att söka efter försvunna anhöriga och förmedla meddelanden, till exempel när den vanliga post- eller datakommunikationen inte fungerar på grund av undantagstillstånd.

Hur söker man efter en försvunnen anhörig?

Du kan söka efter en försvunnen person genom att göra en personefterforskning eller med hjälp av bilder. Du hittar mer information och instruktioner på den här webbplatsen.

Via Röda Korset kan du även skicka ett rödakorsmeddelande (Red Cross message) till en närstående eller få information om återförening av familjer.

Du kan även kontakta Finlands Röda Kors centralbyrå:
växel 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
tracing@redcross.fi

Läs om hur du ska göra om till exempel en person med en minnessjukdom eller en närstående som behöver särskild hjälp har försvunnit i Finland

Röda Korset – Söka efter försvunna personer
Personefterforskning för att hitta försvunna personer
Röda Korset – Fotografiefterforskning
Att söka efter en försvunnen person med hjälp av fotografier
Röda Korset – Förmedling av meddelanden i krisområden
Rödakorsmeddelanden – Red Cross Message
Röda Korset och familjeåterförening
Information om familjeåterförening
~ 200
personefterforskningsärenden i Finland årligen