Att söka efter en försvunnen person med hjälp av fotografier

Fotograf: Alyona Synenko / ICRC

I tjänsten Trace the face publiceras bilder på människor som söker sina försvunna anhöriga i hopp om att familjemedlemmarna ska hitta varandra.

Finlands Röda Kors samarbetar med Internationella rödakorskommittén och de europeiska rödakorsföreningarna för att effektivisera efterforskningen efter försvunna anhöriga inom flyttrörelserna till Europa.

Läs anvisningarna för Röda Korsets fotografiefterforskning (på finska)

Vid frågor om efterforskningar, vänligen kontakta Finlands Röda Kors centralbyrå:
växel 020 701 2000 (vardagar kl. 8.30–16.00)
tracing@redcross.fi

Anvisningar och blanketter för personefterforskning

Röda Korset – Söka efter försvunna personer
Personefterforskning för att hitta försvunna personer
Röda Korset – Förmedling av meddelanden i krisområden
Rödakorsmeddelanden – Red Cross Message
Information om ICRC:s dataintrång
För dig som har använt vår tjänst för återupprättande av familjeband